(StudentTorget.no):

Per dags dato er jordmødre sykepleiere med videreutdanning. Etter en bachelor i sykepleie trengs minimum ett års relevant arbeidserfaring innenfor helsesektoren før muligheten for videreutdanning innen svangerskap, fødselshjelp og kvinnehelse er aktuelt. 
 
Det er venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth som har fremmet forslaget om en integrert master for fremtidens jordmorstudenter. Prøveprosjektet skal legges ved Universitetet i Tromsø, før faget eventuelt får en omveltning i resten av landet. Kjenseth ønsker en omveltning da han synes studietiden er unødvendig lang for dagens jordmorstudenter. 
 
 
Studieveileder i jordmorutdanningen ved UiT, Kari Bjerck, ser frem til en spesialisering i kvinnehelse fra dag én, gjennom forslaget av det femårige masterprogrammet.
 
- I England gjør de det på denne måten, og studentene får undervisning om kvinnehelse fra første dag. Det er utrolig bra, sier Bjeck til uit.no
 
Før den nye masterutdanningen ved UiT blir en realitet må prosjektet få den nødvendige statlige finansieringen. Kommer pengene på bordet, vil vi trolig se norske jordmorstudenter ta en integrert master for første gang i 2016. 

(Kilde: uit.no)

 

LES OGSÅ: Vil kutte norske høgskolestudier i utlandet 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge