(StudentTorget.no):

 
 
UiO vurderte da å innføre et kvoteringssystem, men konklusjonen ble til slutt at det ikke skulle innføres kjønnspoeng for gutter i helsefag. 
 
Forskjellene er i år enda større, og hele 78 prosent av de som kommer inn på tannlegestudiet er kvinner, skriver studentavisa studvest.no.
 
–  Vi ser den samme trenden på andre profesjonsstudier som for eksempel medisin, psykologi og veterinær. Dette henger nok dels sammen med at flere kvinner velger å studere nå enn tidligere, sier Camilla Hansen Steinum i Den Norske Tannlegeforening til studvest.no. 
 

Les også: Fravær av menn i prestisjestudier

 
Samtidig har andelen menn som får studieplass økt ørlite. I følge pressemeldinger fra Samordna Opptak var det sammenlagt 39,3 prosent av søkerne som fikk plass i hovedopptaket som var menn i 2011. Tre år senere er 40,8 prosent av tilbudene som gis til menn. 
 
Studenter avisen snakker med mener de store forskjellene kommer av det høye snittet man må ha for å komme inn på mange helsefag. Mange gutter faller fra på videregående og studentene etterlyser mer oppfølging. 
 
Psykologiprofessor Arild Raaheim, som jobber i forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk er enig.
 
– Mens det hovedsakelig er guttene som står for frafallet i den videregående skolen, gjør jentene det generelt svært godt på skolen. Det er naturlig at de ønsker å bruke sine evner og anlegg i videre studier, sier han til studvest.no.
 
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og i utlandet