En gruppe studenter ved Karolinska institutet i Sverige utførte sin første obduksjon i sjokk. Kroppen de skulle obdusere var nemlig deres avdøde lærer.

Den første obduksjonen er veldig vanskelig, og vi obduserte noen vi kjente, sier en student nyhetsbyrået TT har snakket med.

Ingen av studentene ga beskjed om ubehaget til obdusenten der og da, men flere av dem sier at de i ettertid har tenkt mye på hendelsen. En av studentene føler at det er noe i rutinene som svikter.

Leder Maria Ehlin Kolk i Medicine Studerandes Förbund (MSF) finner hendelsen svært uhendig. Kolk er selv legestudent ved universitetet i Umeå, og mener at Karolinka institutet burde skjerpe rutinene.

Blant annet, har studentene krav på å gjøres oppmerksomme på at de har rett til å si fra dersom kroppen som skal obduseres tilhører noen de kjenner.

Det er viktig at studentene lærer av obduksjonen. Spørsmålet her er hvor mye studentene lærte av denne situasjonen, sier hun.

Den ansvarlige for kurset, overlege Birgitta Sundelin, mener hendelsen er beklagelig, men legger til at hun ikke tror dette er en vanlig hendelse.

Rutinen med å opplyse om navnet på den som skal obduseres i forveien, ble i følge Sundelin også fulgt i dette tilfellet. Men studentene hevder på sin side at de ikke fikk se navnet på avdøde før på navnelappen festet til dennes tå.

Professor og dekanus Tina Dalianis ved medisinutdanningen sier at Karolinska ikke har gjort noe galt. Hun forstår dog at det må ha vært vanskelig for studentene.

Det er guffent, men det hender i utdanningen av og til. Det må man dessverre håndtere, sier hun.

Kilde: NTB