Fem mastergradsstudenter, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås, er i gang med å designe en elektrisk motorsykkel i forbindelse med masteroppgaven.

Alle de involverte har hvert sitt delprosjekt, og har ansvar for sitt område under utviklingen av Roskva. De fem individuelle oppgavene vil derfor fokusere på forskjellige deler av prosessen, men alle tar utgangspunkt i det felles prosjektet.

Med Roskva Electric, skal studentene forsøke å oppnå maksimal hastighet med minimal energi ved å legge vekt på aerodynamikk og materialvalg for den nye motorsykkelen.

 

 

Miljøeffektiv tøffing

Roskva er norrønt for «den raske». Roskva er kjent gjennom norrøn mytologi som søsteren til Tjalve, begge treller til guden Thor.

På prosjektets egen nettside roskva-electric.com, skriver studentene at de ønsker å gjøre noe med at motorsykler har mest tap per kg av alle personkjøretøy.

De forklarer at de ikke vil prøve å finne opp hjulet på nytt, men at de vil lage en sykkel uten svakhetene til konkurrentene på markedet.

Noen av de tilsvarende syklene som er på markedet i dag har moderne batteri– og motorteknologi, men chassis, fjæring og bremser er tatt fra motorsykler som i dag ville ha vært 10 – 20 år gamle. Dette går drastisk utover kjøreopplevelsen, og medfører at folk som bryr seg om å kjøre motorsykkel ikke vil gå og kjøpe en slik sykkel.

Motorsykkelen skal være et alternativ til de MC-interesserte som ønsker å spare miljøet; de som setter kjøregleden i førersetet.

Elektrisk motorsykkel er langt ifra noe nytt på markedet, og blant annet i USA finnes det en rekke produsenter, selv om de er et sjeldent syn på veiene.

«Roskva skal være noe en vil kjøre en tur med en fin sommerdag, og noe som en kan bruke til og fra jobben; Roskva vil kombinere kjøregleden til en bensinmotorsykkel med elektrisitetens miljømessige fordeler», skrives det på nettsiden.


 

Trenger finansiering

Masteroppgavene avhenger ikke av at prototypen faktisk blir bygget, men som et parallelt prosjekt til den teoretiske delen ønsker de å få gjennomført motorsykkeldrømmen.

Derfor er de villige til å bruke mye av fritiden for å komme i mål, men er avhengig av sponsorer. De har allerede vunnet Teknas masterstipend for 2011, på 40.000 kroner, men har fortsatt et stykke igjen.

Materialkostnadene alene er beregnet til ca. 200.000 kr, og hvis arbeidstimene skulle vært medregnet, måtte de hatt et budsjett på 2,6 millioner for å få prosjektet i havn.

Noen av studentene har også vært involvert i byggingen av en lavenergibil kalt Ecotwin. Den gang opplevde de at det var vanskelig å finne sponsorer og økonomisk støtte i startfasen. Når bilen var ferdig, var det derimot flere som ville være med på den offisielle framvisningen.

Vi håper denne gangen at det er mulig å finansiere deler av prosjektet med støtte fra UMB. Da vil UMB også få mulighet til å utvide sin park av spennende transportmidler utviklet av studenter, sier masterstudentene på UMB sine nettsider.

– Uten støtte, tar vi med oss motorsykkelen hjem etter studiene.

Les mer om motorsykkelen på her.