I samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), har Høgskolen i Bergen (HiB) laget et toårig masterprogram for de som vil lære mer om innovasjon og entreprenørskap.

Fagkombinasjonen er helt unik! Det gir en utrolig bredde og et stort perspektiv på ting, sier Line Cecilie Lie (22), som nå går første semesteret på det nye masterprogrammet ved HiB. Hun har fra tidligere en bachelorgrad i energiteknologi, i tillegg til å ha studert samfunnsøkonomi.

Vi lærer om veldig mye forskjellig på studiet. Blant annet, jobber vi mye med aktuelle caser, forteller masterstudenten.

Det er kjempespennende å jobbe med noe du faktisk har et forhold til, stråler hun.

Dessuten, er den faglige kvaliteten bra. Lærerne er veldig motiverte og dyktige. Graden er tett knyttet opp mot næringslivet og samarbeider med ulike næringsklynger, påpeker 22-åringen.

 

Hvorfor søkte du hit?

Jeg er interessert i å jobbe med prosjekter og få mulighet til å ta del i de i oppstartsfasen. Jeg vil gjerne jobbe med videreutvikling og forbedring av produkter, og liker innovasjonsvinklingen som masteren har, forteller Lie.

Og graden har en veldig spennende oppbygging. Du får to internships, både i Norge og i utlandet, i tillegg til at du lærer om både økonomi og markedsføring, sier hun.


 

Utdanning innen Innovasjon og Entreprenørskap:

✔ Mastergraden i Bergen gis ved Høgskolen i Bergen, for studenter med ingeniør- eller realfagsbakgrunn. Den er laget i samarbeid med Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo, Senter for nyskaping og Institutt for økonomiske og administrative fag ved Høgskolen i Bergen.

✔ Er en realfaglig master med vekt på både praktisk og teoretisk kunnskap. Studiet er åpent for deg som har en bachelor i ingeniør- eller realfag. I tillegg til det tekniske, vektlegges fag som finans, økonomi og markedsføring.

✔ Studentene er ute i to praksisopphold. Først gjennom Gründerskolen i en nyoppstartet bedrift i USA, og et i en veletablert bedrift i egen region.

✔ Lignende tilbud gis blant annet ved Universitetet i Ås, Universitetet i Buskerud og via Ungt Entreprenørskap. Sjekk med studiestedet ditt hva de kan tilby.

 

Får praksis i USA

Det andre semesteret reiser studentene ut på et tre måneders studieopphold i USA, der de får jobbe i oppstartsbedrifter. Praksisen arrangeres i samarbeid med Gründerskolen.

Vårsemesteret 2010, tilbrakte studentene i Houston.

Gründerskolen gir en unik mulighet til å oppleve kulturforskjeller i en business-setting på nært hold. I tillegg, lærer studentene nytten av nettverksbygging og hvor viktig dette er for en startup-bedrift.

Lie hadde allerede før studiestart søkt Gründerskolen på eget initiativ. I sommer, reiste hun til San Francisco, der hun jobbet for et konsulent- og konferanseselskap i tre måneder.

Gründerskolen er en fantastisk mulighet! Du får erfaring med en annen arbeidskultur, der alt foregår på et annet språk, påpeker Lie.

Det var veldig krevende og intense dager. Vi hadde fulle uker i bedriftene, i tillegg til 1-2 dager i uken med skole, utdyper masterstudenten.

Du lærer mye om deg selv og om å takle ulike utfordringer, samtidig som du hele tiden befinner deg i trygge omgivelser, forteller hun.

Undervisningen foregikk på Berkeley, og Lie lærte blant annet om markedsføring, finans og prosjektarbeid. I tillegg, måtte hun skrive og legge frem en businessplan.


 

Hvordan var det å jobbe i en nyoppstartet bedrift?

Det var utrolig spennende og lærerikt! smiler Lie.

Bedriften bar tydelig preg av å være ung. Arbeidsstrukturen var flat og alles meninger ble hørt. Dette skapte et utrolig dynamisk arbeidsmiljø, og avgjørelser ble som regel tatt der og da, forteller hun.

Jeg fikk mye ansvar, og veldig forskjellige arbeidsoppgaver, alt fra opprettelsen av en ny database, til koordinering av møter og arrangering av konferanser, forteller hun videre.

 

Fakta om Gründerskolen

✔ Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom alle universitetene og en rekke høyskoler i Norge. Studiet gir 30 studiepoeng på mastergradsnivå.

✔ Skolen gjennomføres to ganger i året, med utenlandsoppholdet om våren eller sommeren.

✔ Du må minimum være ferdig med en bachelorgrad for å søke på Gründerskolen.

✔ Søknadsfristen for 2011 var fredag 15. oktober.

✔ Studieavgiften er på ca. 35 000 NOK. Denne er godkjent av Lånekassen.

✔ Sjekk Gründerskolens nettsider for mer informasjon om studiet.

Kilde: Gründerskolen

 

Behov for mer kompetanse

Forsker Jens Kristian Fosse har vært med på prosessen for å få masterstudiet i gang. Han jobber ved Senter for nyskaping ved HiB, og understreker behovet for bredere kompetanse blant ingeniører.

Vi ser generelt et stort behov for påfyll i teknologiutdannelsen. Ettersom masterprogrammet integrerer utviklingskunnskaper med teknologi, får studentene en sterk kompetanse som er etterlengtet på arbeidsmarkedet, sier Fosse. Han påpeker også at teknologiutvikling er mer enn bare teknologi, og krever en større bredde.

– Å jobbe med, for eksempel, prosjektledersansvar, noe mange ingeniører gjør, handler om mye mer enn ingeniørfaglige aktiviteter, og er et ansvar som ofte strekker seg utover den faglige bakgrunnen til vanlige ingeniører.


 

Hva var motivasjonen for å skape masterprogrammet?

Vi så et generelt behov for et utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap på Vestlandet og i Bergen. Noe tilsvarende fantes ikke fra før, forklarer Fosse.

Høgskolen satser påutbygging av mastergradsprogrammene for de mange ingeniørene som utdannes der, utdyper han.

Graden er også et resultat av et ønske fra regionalt næringsliv, vi har blant annet samarbeidet tett med NCE Subsea under utviklingen av graden, forteller forskeren.

 

Praksis i regional bedrift

I tillegg til Gründerskolen, har programmet et praksisopphold også i det tredje semesteret.

Som en del av faget Praktisk innovasjonsledelse, jobber studentene i relevante bedrifter i seks uker. Her får de se veletablerte bedrifter på nært hold, og oppleve hvordan disse driver innovasjonsaktiviteter.

Tidligere studenter har blant annet vært utplassert i bedrifter som Statoil, BKK, Innovasjon Norge og CMR Gexcon.

Studentene på programmet får en veldig mangfoldig kompetanse, sier Jens Kristian.

De fleste studentene vi tar opp er ingeniører. Disse får en utbygging av sin teknologibakgrunn, med fag som økonomi, marked og ledelse, påpeker han.

Med to praksisopphold, får de også en sterk praktisk erfaring, der de får brukt den kompetansen de har opparbeidet seg, understreker han.


 

Ikke bare for gründere

Lie har fortsatt et år igjen av masteren, men har allerede planer for hva hun ønsker å jobbe med videre.

Gründerskolen ga meg mersmak på å jobbe mer med tverrfaglighet, innrømmer hun.

– Jeg har lyst til å jobbe internasjonalt, i et selskap der jeg har mulighet til å reise og jobbe i utlandet. Spesielt, er jeg interessert i å jobbe med prosjekter i tidlig fase av utviklingen.

Innovasjon er kjempespennende og jeg liker å tenke nytt! Derfor, ønsker jeg en jobb der jeg hele tiden utfordres og kan lære noe nytt, sier hun begeistret.

 

Vil du anbefale mastergrad i innovasjon og entreprenørskap til andre?

-Absolutt! Jeg oppfordrer virkelig ingeniører til å søke på mastergraden om de ønsker å jobbe med prosjekter og med folk med ulik bakgrunn. Faget gir en bredere forståelse av det store bildet og en unik kunnskap, forteller hun.

Spørsmålet om man er nødt til å ha en gründer i magen for å velge graden, avfeier hun.

– Det handler om så mye mer enn å være gründer! Det å jobbe med nyskaping og videreutvikling er en viktig trend i samfunnet, som vi må fortsette med.

– Alt kan bli bedre. Vi må lære å tenke nytt, uavhengig av stilling.