Det amerikanske karrierenettstedet CareerCast.com har laget en rapport som viser hvilke yrker som regnes som de mest og minst stressende i 2013.

De har vurdert stressnivået i de ulike yrkene ut fra elleve stressfremkallende kriterier, som vekstpotensiale, tidsfrister, offentlig synlighet, konkurranse, fysiske utfordringer, fare for eget liv og ha ansvar for andres liv. 

– Nøkkelen til jobbene på listen er at det man selv har kontroll over sin egen arbeidsdag og jobber så raskt man trenger for å være effektiv. Du har ingen som henger over skuldrene dine og maser.

– Det finnes ingen fysisk risiko og ingen er avhengig av deg for å redde sitt liv, sier utgiveren Tony Lee til tv-kanalen CNBC.

 

Vinnere og tapere

Yrker hvor man får mye positiv tilbakemelding, opplever takknemlighet og får smil fra kunder, elever og pasienter som preger listen over de minst stressende yrkene.

Helt på toppen av listen finner man yrket universitetsprofessor.

De gode karrieremulighetene, den lave helserisikoen og god lønn er noen av faktorene som gjør universitetsprofessorene minst tilbøyelige til å oppleve stress i arbeidslivet. I tillegg har de amerikanske universitetene færrest studenter per professor i forhold til resten av verden, noe som teller høyt på den lave stressfaktoren.

Og i motsetning til på grunnskolenivå, har de også studenter som er mer motiverte fordi de selv har valgt studiene. I motsetning til mange andre yrker opplever de også liten usikkerhet rundt arbeidet, siden de har mulighet til å få en ansettelse som varer hele yrkeslivet. 


 

De ti minst stressende yrkene i 2013:
 1. 1. Universitetsprofessor
 2. 2. Skredder/syerske
 3. 3. Medisinsk tekniker for pasientdata
 4. 4. Gullsmed
 5. 5. Medisinsk lab-tekniker
 6. 6. Audiolog/audiograf 
 7. 7. Ernæringsekspert
 8. 8. Frisør/hårstylist
 9. 9. Bibliotekar 
 10. 10. Borrepress-operatør

 

Blant de ti mest stressende yrkene er det jobber innen det militære som troner på toppen. 

Soldaters liv og helse kan alltid være i fare, og militære offiserer har også et høyt stressnivå fordi de har ansvaret for sikkerheten til troppene. I følge CareerCast.com er det ingen andre kriterier som scorer høyere på stress-skalaen enn det å ha ansvaret for andres liv. 

De fysiske kravene til soldatene også er tunge. Boot-camp og grunnleggende opplæring utfordrer rekruttenes fysiske begrensninger, for å forberede dem for de harde oppgavene i feltet og for hjelpe i nasjonale kriser som ved naturkatastrofer.

En annen økende utfordring for USA militære personell er å finne arbeid etter tjenestetiden, noe som øker stressfaktoren betraktelig. 

LES OGSÅ: Johannes er praktikant i Brussel i Belgia

 

De ti mest stressende yrkene i 2013:
 1. 1. Yrkesaktivt militærpersonell
 2. 2. Militær general
 3. 3. Brannmann
 4. 4. Pilot
 5. 5. PR-direktør
 6. 6. Næringslivsleder
 7. 7. Fotojournalist
 8. 8. Avisjournalist
 9. 9. Taxisjåfør
 10. 10. Politibetjent