Unge motiveres av lyst, ikke plikt. Humor er en viktig motivasjonsfaktor mener ekspertene.

- I dag er sosial intelligens minst like viktig som den faglige, også fordi du må formidle din dyktighet. Gjennom humor løsner man opp, noe som gir rom for åpen, alternativ og mer kreativ tenkning. Dette i seg selv kan være svært lønnsomt for bedriften.

Dette sier Aftenpostens jobbekspert Mette Manus i en artikkel avisen har laget om betydningen av humor på arbeidsplassen. Manus understreker imidlertid at  humor ikke må gå på bekostning av andre og bli til mobbing, men være en snill og varm humor som på arbeidsplassen vil skape liv, energi og gi arbeidslyst.

 

Motiveres av lyst, ikke plikt

Forfatter og rådgiver Jon Morten Melhus har tidligere skrevet kronikk i Aftenposten om humorens plass i arbeidshverdagen, og påpekt hvordan dagens arbeidstakere tenker annerledes.

- Vi tror at det er bare de rasjonelle sidene som er viktig på jobben, men vi må være engasjerte og positive for å yte maks. Dagens unge jobber ikke av plikt, men av lyst, og en leder som ikke klarer å forholde seg til dette bør ikke være en leder, sier Melhus.

Melhus påstand støttes av rekrutteringsekspert i Adecco Select, Guri Larsen, som mener at dagens arbeidstagere møtes med mer komplekse krav enn tidligere, det setter også større krav til lederen.


- Trivsel er en viktig faktor med tanke på produktivitet, lojalitet og felleskapsfølelse. Takke meg til en leder som skaper godt samhold og rom for å smile og le på jobben, enn en som er selvhøytidelig og ikke klarer å snu vanskelige situasjoner og oppgaver til morsomme og inspirerende utfordringer, sier Larsen.

Jon Morten Melhus mener at sjefen må være glad i mennesker for å kunne lede, motivere og inspirere.

- Som Freud sa så er sansen for humor en ferdighet som hjelper oss å mestre frustrasjon, ubehag og andre daglige problemer. Når livet blir tøft, trer humoren inn som en reddende engel, sier Melhus.

LES OGSÅ: Du er hva du «Liker»

Kilde: Aftenposten