Vi har alle forskjellige personligheter og forskjellige talenter. Her er fem talenter på skolen eller arbeidsplassen.

Det er den danske konsulenten Ulrik Schultz Brix som har kommet frem til de fem forskjellige talentene. Hvilken type man er har stor betydning for hvilke jobber man passer til, dette er danske Brix' råd på veien.

 

Spesialisten

Er du en som elsker å fordype deg i et faglig område, gjerne innenfor forskning og med lange tidsperspektiver? Da hører du mest sannsynlig inn under denne kategorien.

Du bør i så fall holde deg unna en utpreget salgskultur med krav til hyppig omstilling.

Se heller etter jobber der det åpnes for å jobbe med større prosjekter over lengre tid – der det er klart hvilket mål du og virksomheten skal jobbe mot. 

 

Lederspiren

Du vil se raske resultater og har allerede lagt din egen karriereplan. Da er du antakeligvis en lederspire.

Se etter virksomheter der du blir målt etter resultatene dine, og der konkurransen innad i bedriften er stor.

Unngå arbeidplasser der man kun jobber for seg selv og ikke kan stige i gradene.


 

Generalisten

Generalistens talent er å operere mellom spesialistene og lederspirene.

Du er god på å avgrense og tilpasse et område, og har samtidig ingen mål om å bli en toppleder. Du skaper heller samhold i gruppen og passer ypperlig som mellomleder.

Unngå virksomheter der det kun dreier seg om resultater, som for eksempel konsulentvirksomheter, der man er seg selv nærmest. Du må til et sted der du kan utfolde deg og arbeide kreativt.

LES OGSÅ: Slik lykkes du i arbeidslivet

 

Kaospiloten

Dette er typen som har studert litt økonomi, arbeidet litt som gartner, og kanskje har tatt noen fag på universitetet innimellom.

De blir ofte forbisett av arbeidsgiverne, men er talenter fordi de har et stort engasjement og kan holde det gående lenge og i høyt tempo.

De er klare for nye input og kan kastes ut på dypt vann. Kan for eksempel fungere bra som prosjektledere fordi de er dyktige på å skape relasjoner.

De har stor energi og får det umulige til å skje, men blir neppe lenge på et sted av gangen.

LES OGSÅ: Skal du bli selvstendig næringsdrivende? Slik oppretter du ditt eget foretak

 

Primadonnaen

Som primadonna ser du jobben som et kall, er stolt av din faglige dyktighet, og går nødig på kompromis med kvaliten.

Du setter pris på ros fra folk innenfor samme fagområde.

Hold deg unna salgsjobber og oppsøkende kontakt med kunder. Gå etter de annonsene der de legger vekt på kvalitet.