En undersøkelse som er utført av Nordic Media Team viser at norske arbeidsgivere og rekrutterere foretrekker å bruke nettverk og sosiale medier fremfor tradisjonelle jobbportaler.

Kathe Arnesen i NMT forteller at resultatet av undersøkelsen stadig bekreftes gjennom de tilbakemeldingene hun får.

– De føler at de får høyere kvalitet på kandidatene gjennom anbefalinger fra egne kontakter og søk på LinkedIn og Twitter enn når de poster stillingsannonser i mer tradisjonelle medier som finn.no, jobbportaler, papiraviser og fagtidsskrifter, sier Arnesen til Hegnar.no.

Videre forklarer hun at rekrutterere mener at de da finner frem til de kandidatene som ikke nødvendigvis er på utkikk etter jobb, og at de har muligheten til å se flere sider ved kandidaten gjennom å ta hvordan de fremstår i sosiale medier med i vurderingen.

I følge Arnesen fører dette til at de lettere finner frem til personer som matcher både stillingsbeskrivelse og arbeidsmiljø generelt.

 

LinkedIn mest populær

Arnesen forteller til Hegnar.no at LinkedIn er den klart mest foretrukne kanalen blant de sosiale mediene. Hele 96,4% sier at de kommer til å benytte LinkedIn i rekrutteringsarbeidet fremover, og Twitter passerer Facebook som kanal nummer to fremover.


 

Tall fra undersøkelsen:
  • 87,7% av arbeidsgiverne/rekrutteringsbyråene benytter seg av LinkedIn i forbindelse med ansettelser og rekruttering

  • 75,2% av arbeidsgiverne/rekruttererne mener at de får bedre kandidater gjennom anbefalinger fra sitt private nettverk enn om de poster en stillingsannonse på f.eks. finn.no eller i en papiravis

  • Bare 28,4% mener at de beste kandidatene kommer fra finn.no

  • 76,6% kommer til å øke bruken av sosiale medier i forbindelse med ansettelser og rekruttering i 2012

  • 95,1% gjør alltid eller som regel et søk på kandidaten på nett når de vurderer en søknad

  • Bare 8,7% av respondentene sier at de ikke bruker sosiale medier i det hele tatt i rekrutteringsarbeidet

    Kilde: Nordic Media Team

 

54,3% av rekrutterere har ansatt en kandidat på bakgrunn av det de fant om dem på nettet eller i sosiale medier, og hele 56,4% har droppet en kandidat på grunn av noe de fant ut om vedkommende på nett.

– (...) selv om mange bruker sosiale medier og LinkedIn i forbindelse med rekruttering i dag, ligger det sjelden en klar og gjennomtenkt strategi bak, og det er ofte slik at det er enkeltpersoner hos bedriftene og i rekrutteringsbyråene som tar det i bruk på eget initiativ, forteller Arnesen.

Konklusjonen er at sosiale medier og da spesielt LinkedIn, blir stadig viktigere for arbeidsgivere og rekrutterere.

– Undersøkelsen viser også tydelig at er man i markedet for å søke eller bytte jobb, bør man være bevisst på hvordan man fremstår i sosiale medier og ha en oppdatert profil på LinkedIn, understreker Arnesen.

LES OGSÅ: Dette er den største feilen unge jobbsøkere gjør