Dersom du har en jobb ved siden av studiene eller er nyutdannet og skal ut i arbeid, er det viktig at du er klar over dine rettigheter på arbeidsplassen. Kanskje du til og med har opplevd urettferdighet uten å være klar over det selv?

Munir Jaber jobber som studentrådgiver hos Landsorganisasjonen (LO) i Norge. Han forteller at det er viktig å presisere at det finnes to ulike utgangspunkt for rettigheter på en arbeidsplass.

– Alle som jobber i Norge har rettigheter gjennom arbeidsmiljøloven. Den er et slags minimum. Følger ikke arbeidsgiver denne, så bryter vedkommende loven, forteller han.

Han forteller at LO fremforhandler avtaler som kalles tariffavtaler. Disse avtalene sikrer både høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for de ansatte i bedriften, og kommer på toppen av arbeidsmiljøloven.

LOs sommerpatrulje har denne sommeren besøkt 4788 bedrifter totalt, og funnet brudd hos nesten 4 av 10 bedrifter.

Studentrådgiveren nevner under de vanligste bruddene på arbeidsvilkårene på arbeidsplasser:

 

Får ikke betalt for overtid

I arbeidsmiljøloven fastslås det grenser for alminnelig arbeidstid, som ligger på ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Hvis du arbeider ut over avtalt arbeidstid, vil dette bli sett på som merarbeid. 

– De vanligste bruddene vi finner er at unge i jobb ikke får det de skal ha når de jobber overtid, forteller han.


 

Vaktliste

Jaber forteller at de finner ut at mange unge får vaktlistene senere enn det som er lov, fordi man skal ha vaktlister minst 14 dager før første vakten starter, slik at man kan planlegge hverdagen sin.

 

Ulovlig overvåkning

Et annet brudd er ulovlig overvåkning av ansatte gjennom kameraer på jobb, og via apper og PC der disse blir brukt.   

 

Mangel på kontrakt

Mange bedrifter bryter arbeidsmiljøloven med manglende arbeidskontrakt, noe som skaper utfordringer for unge i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Nyutdannede er økonomisk sårbare

 

Dette har du krav på

På jobb:

Betalt opplæring 
Når du starter i ny jobb har du rett på opplæring, og den skal være betalt. Opplæringen blir også regnet som arbeidstid.

Mange arbeidsgivere bryter dette og utnytter unge som ikke er bevisste på dette. Selv om arbeidsgiver mener det kun er «prøvejobbing» i noen dager, har du fortsatt rett på å bli betalt for disse dagene.

Rett på pause
Du har rett på pause hvis du jobber mer enn fem og en halv time. Jobber du åttetimers vakter skal du ha minst en halvtime pause.

Betalt pause eller ikke? 
Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet og må være tilgjengelig for å kanskje gjøre noe jobb i spisepausen, skal du få betalt for pausen også.


 

På konto:

Avtale anstendig lønn
I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiveren din og deg å bli enige om hvor mye du skal tjene. Men som LO-medlem kan du kreve tariffavtale, som sikrer deg en anstendig lønn.

En tariffavtale er en avtale om lønn og arbeidsvilkår mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon. 

Ifølge Frifagbevegelse har en rekke bransjer lovpålagt minstelønn fra 1. juni i år. Vi tar her utgangspunkt i jobb innen hotell, restaurant og catering, som er bransjer mange studenter jobber innenfor under studietiden.

Startlønnen i disse jobbene er nå på 167,90 kroner i timen. Dette gjelder for alle over 20 år, eller over 18 som har fire måneders bransjeerfaring.

Lønnslipp
Arbeidsgiveren din har plikt til å gi deg en lønnsslipp hver gang du får utbetalt lønn.

Feriepenger
Du har rett på feriepenger. Har bedriften du jobber i tariffavtale, altså avtale mellom ansatte og sjefen så skal du ha 12 prosent av årslønna i feriepenger. Hvis dere ikke har det skal du ha 10,2 prosent.

 

På papiret:

Skriftlig arbeidskontrakt 
Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt for din og arbeidsgivers sikkerhet mot misforståelser og for din trygghet om noe skulle skje. Kontrakten skal signeres av begge parter.

Skriftlig oppsigelse 
Oppsigelsen må være skriftlig. Dette gjelder for begge parter. Hvis du blir sagt opp skal det være en skriftlig begrunnelse for hvorfor.

Du kan kreve ny attest
Visste du at du kan be om ny attest dersom du får en som er negativ? Du har nemlig krav på å få en nøytral attest som kun beskriver arbeidsoppgavene du har hatt, dersom arbeidsgiveren ikke vil legge til noe positivt.


 

Ønsker rettferdighet på arbeidsplassene

Jaber forteller at LO har 65.000 tillitsvalgte rundt omkring i Norge, som arbeider på ulike måter for alle som er medlemmer.

– At de blir rettferdig behandlet, får den lønnen de skal ha, lønnsøkning og får de beste arbeidshverdagene. Videre jobber LO politisk for at loven er best mulig for alle som jobber i Norge.

– Det å jobbe er en av de viktigste delene ved livet. Derfor skal også tiden vi jobber være best mulig for hver og en av oss. LO jobber også politisk for at vi har et velferdssamfunn som sikrer oss trygghet og kvalitet på skolen og i utdanning, forteller han.