(StudentTorget.no):

Studentundersøkelsen 2018, som Kantar TNS har gjennomført for Norsk studentorganisasjon og Finans Norge ble gjennomført i juni i år. Nesten 800 studenter mellom 18 og 30 år har svart på spørsmål om sin økonomi.

– Det er skremmende at så mange ikke er klar over at størrelsen på studielånet påvirker hvor mye de kan låne når de for eksempel skal kjøpe seg egen bolig. Det vitner om at mange mangler kunnskap om personlig økonomi, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

 

Trenger mer kunnskap

Rundt fire av ti studenter sier at de ønsker å kunne mer om hvordan de skal styre hverdagsøkonomien på en smart måte.

– Mange av studentene har så god selvinnsikt at de ser at de trenger mer kunnskap om personlig økonomi. Vårt håp er at det arbeidet som nå pågår med å fornye fagene skal bidra til at de som kommer ut av videregående skole er bedre rustet til å takle en tøff økonomisk studenthverdag, sier Kreutzer, og fortsetter.

Kreutzer viser til de nye læreplanene som skal innføres fra høsten 2020. Da skal personlig økonomi bli en del av kjerneelementene i matematikk og samfunnskunnskap og del av det tverrfaglige temaet livsmestring.

– Finansnæringen gjør en viktig jobb med god rådgivning, og driver også opplæring i skolen. Det vil vi fortsette med, men det er nødvendig at personlig økonomi også får en tydeligere plass i skolen, sier Kreutzer.


 

Stram økonomi påvirker karakterene

To av ti studenter bruker kredittkort i hverdagen når de skal betale for basisvarer, som mat og andre daglige utgifter.

– Det er svært skummelt når så mange studenter må benytte seg av kredittkort for å dekke basisutgiftene sine. Vi går i feil retning hvis det første studenter må bruke studiestøtten til er å dekke potensiell kredittkortgjeld. Tallene viser tydelig at hvis vi skal tilrettelegge for at studentene skal kunne lykkes så må studiestøtten økes, og det haster, sier Norsk studentorganisasjons leder Håkon Rangaard Mikalsen.

Undersøkelsen viser at tre av ti studenter sier at deres økonomiske situasjon påvirker deres akademiske resultater negativt.

– Vi legger ikke til rette for fremtidens sykepleiere, politi og lærere, eller fremtidens forskere på denne måten. En tredjedel av studentene presterer dårligere på grunn av de økonomiske forutsetningene. Det er dramatisk. Dette bør vise Storting og regjering at studiestøtten må økes – og det nå, sier Håkon Rangaard Mikalsen.

LES OGSÅ: Slik får du studiestøtten til å vare ut semesteret

 

Fakta fra undersøkelsen:

Inntektskilder:
• Studentene får i gjennomsnitt 60 prosent av sine midler fra studiestøtten, i gjennomsnitt rundt 25 prosent av sine midler fra arbeid og rundt 10 prosent fra støtte fra familie.

Økonomisk situasjon:
• Rundt 4 av 10 studenter oppgir at inntektene ikke strekker til og at de har måtte bruke sparepenger for å få økonomien til å gå rundt (for hele befolkningen er dette tallet 1 av 10, ref. Husholdningsundersøkelsen 2017)
• 3 av 10 studenter sier at deres økonomiske situasjon påvirker deres akademiske resultater negativt

Økonomiske problemer:
• 3 av 10 av norske studenter sier at de har fått betalingspåminnelser det siste året (for hele befolkningen er dette tallet 2 av 10, ref. Husholdningsundersøkelsen 2017).
• Halvparten av de studentene som sier at de har hatt betalingsproblemer det siste året har fått låne penger av venner eller slekt for å komme seg ut av problemene. Nesten fem av ti har også brukt kredittkort eller tatt opp forbrukslån for å løse sine betalingsproblemer.

Fremtidig økonomi, gjeld og forsikringer:
• Halvparten av studentene sier at de ikke var klar over at deres låneopptak kan begrense deres mulighet til å ta opp lån i fremtiden.
• Rundt 4 av 10 av studentene ønsker å få informasjon om hvordan de kan styre hverdagsøkonomien på en smart måte.
• 7 av 10 studenter har innboforsikring og reiseforsikring.
• 2 av 10 studenter har benyttet kredittkort til å dekke basisutgifter.

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: