(StudentTorget.no):

For å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgivere, ble perioden en arbeidsgiver har plikt til å betale lønn ved permittering tidligere redusert til to dager. Stortinget har nå bevilget midler til en midlertidig støtteordning som skal sikre permitterte arbeidstakere full lønn i ytterligere 18 dager, skrives det i en pressemelding tirsdag 14. april 2020.

Formålet med den nye midlertidige ordningen er å forlenge den samlede perioden permitterte får full lønn i starten av permitteringsperioden fra 15 dager til 20 dager, samtidig som arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 15 dager til to dager. Den nye ordningen skal slik hjelpe både arbeidsgivere og arbeidstakere.

 

Studenter nå inkludert i ordningen

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass kompensasjonsordningen for permitterte arbeidstakere. Den nye ordningen er enkel, slik at den skal være håndterbar for NAV, og den gjelder alle som berøres av kuttet i arbeidsgiverperioden. Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, i pressemeldingen. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier i pressemeldingen at han er glad for at ordningen omfatter studenter.

– Jeg har tidligere sagt at vi jobber med å sikre at ingen faller mellom alle stoler. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen har landet på en ordning som tetter enda et hull for studenter som har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon. Denne nye lønnskompensasjonen sammen med det frivillige tilleggslånet med stipend i Lånekassen vil være et godt bidrag for å få betalt faste utgifter i tiden fremover og at ingen trenger å avslutte utdanningen sin, sier Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister.


 

Deltidsansatte får like mange dager med støtte som fulltidsansatte

Den nye ytelsen gis fem dager per uke, og utbetales de første 18 ukedagene (mandag–fredag), etter at arbeidsgiverperioden er avviklet.

En arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, og som jobber for eksempel to dager i uken, får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber fulltid.

Perioden med lønnskompensasjon utgjør også like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

LES OGSÅ: Sommerflørt på campus

 

Så mye kan du få

Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, fordelt på 21,7 dager per måned. Du kan få lønnskompensasjon i 18 dager, og ytelsen utgjør 83 prosent av en månedslønn.

Lønnsinntekter som helt permitterte har fra arbeid i stønadsperioden hos permitterende arbeidsgiver, kommer til fradrag ved beregning av ytelsen. For delvis permitterte skal ytelsen reduseres i henhold til permitteringsgrad.

Permitterte må søke via NAV for å motta støtten. For at det skal være mulig å beregne ytelsen riktig, er det ikke praktisk mulig for NAV å behandle søknaden før etter at det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden. Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.