(StudentTorget.no):

Myndighetene gir mer økonomisk støtte til studenter som utveksler kort enn de som tar en full grad i utlandet. ANSA vil ha lik støtte til fullgradsstudentene, skriver Aftenbladet.
 
Studenter som gjennomfører en hel bachelorgrad i utlandet, får støtte til halvparten av skolepengene, opp til 56 000 kroner. Dersom skolekostnaden er høyere, må hver enkelt ta opp lån for å dekke resten. Dette ønsker studentorganisasjonen ANSA å gjøre noe med og foreslår å heve stipendandelen fra 50 til 70 prosent.
- Vi jobber for å forbedre vilkårene, og har en kontinuerlig dialog med departement og statsråd og håper at de lytter til anbefalingene våre, sier ANSAs president, Kristoffer Moldekleiv.

Det ser likevel ikke ut til at Regjeringen vil følge opp organisasjonens ønsker. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland bekrefter overfor Aftenbladet at de foretrekker utveksling fremfor hele bachelorgrader blant nordmenn som studerer i utlandet.


- Vi ønsker mer at studentene tar deler av bachelor og master i utlandet og det er det vi stimulerer til i støtteordningen. Vi ser på det som en viktig del av utdanningen og man får gode ringvirkninger i forhold til studiestedene hjemme. For når en norsk student drar på utenlandsopphold kan studieplassen i Norge benyttes av en utenlandsk student.

LES OGSÅ: Slik unngår du krangel i kollektivet

 

Verdifull erfaring

ANSA mener det er feil at studenter som drar på utveksling får 20 prosent mer i stipend enn de som velger å ta hele utdanningen i utlandet.

- Erfaringen man får fra utveksling i løpet av studietiden er verdifull, sier Moldekleiv til avisen. Men det må også satses på de som ønsker å ta hele graden i utlandet, og dermed får god tid til å tilegne seg kulturforståelse og språkkunnskaper av høyt nivå.

ANSAs oppfatning er at jo lenger man er utenlands, jo bedre er det og jo mer kommer det Norge til gode. Også arbeidsgivere ser positivt på et lengre utenlandsopphold hos en arbeidssøker, i følge presidenten.

– Vi opplever at næringslivet i stadig større grad ser verdien av den tilleggskompetansen utenlandsstudier gir, og håper at regjeringen før eller siden også vil få øynene opp for dette. I en stadig mer globalisert verden er internasjonal kompetanse noe Norge virkelig trenger, forklarer han.


 

Vil fremheve studiesteder

Selv om Regjeringen i utgangspunktet er negative til ANSAs forslag om økning i fullgradsstudentenes støtte, vil de på sin egen måte prøve å imøtekomme ønsket.

Aasland forteller til Aftenbladet at de vil lage en liste over verdens mest kvalifiserte universiteter og utvikle en spesiell støtteordning til studentene som velger disse. Studenter kan likevel ikke forvente seg å se noe til dette med det første.

– Det er et stort og omfattende arbeid og vil være klart så snart som mulig, sier ministeren.

ANSA tror ikke dette vil fungere i praksis og mener det setter begrensninger for hvor nordmenn kan velge å studere.

- Dessuten vil det være vanskelig å utarbeide en sånn liste. Ved de ulike universitetene er det forskjell i kvalitet på fakulteter og fagretninger. Det blir interessant å se hva de presenterer, avslutter Moldekleiv

Kilde: Aftenbladet

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: