(StudentTorget.no):

Bruk tid på søknaden og gjør deg selv interessant. Søknaden du skriver bør skreddersys til jobben du søker. 

En jobbsøknad er ofte din første kontakt med arbeidsgiver. Ved å skrive en god søknad gir du et godt førsteinntrykk til din fremtidige arbeidsgiver. Hovedformålet med søknaden er å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet, og gjøre at nettopp du bli innkalt på intervju.

Se sjekkliste for søknadens oppbygning i bunnen av artikkelen.

 

Tre holdepunkter

Jobbsøknaden bør vise at du har lest og forstått stillingsannonsen, at du er rett mann eller kvinne for jobben og at du er motivert til nettopp denne jobben. Det er viktig å vise at du har brukt tid på søknaden og ikke sender ut en masseprodusert søknad. Arbeidsgivere ønsker søkere med et ønsker om å jobbe i nettopp deres bedrift. Ikke søkere som kun er ute etter en jobb, uavhengig av hvor den er.

 

Unngå feil

Søknaden må være feilfri. Skrivefeil vil alltid gi et dårlig inntrykk av søkeren. Få noen til å lese korrektur på søknaden før du sender den. Skriv den gjerne ut så du kan lese skikkelig gjennom den før den sendes.

Les også: Disse fellene må du unngå
 

Markedsfør deg selv

Spørsmålet som skal besvares er ”hvorfor skal bedriften velge nettopp meg?” Dette er det din jobb å fortelle arbeidsgiver. Dersom du ikke selv forteller hvorfor du bør velges fremfor andre søkere kan du ikke regne med at arbeidsgiver ser dette. Du må fortelle om hva du er flink til og hvorfor du er flinkere en andre til nettopp dette. Hva er dine beste egenskaper og hvorfor gjør de deg skikket til stillingen?

SE VIDEO FOR HVORDAN DU SKRIVER EN GOD SØKNAD
 

Åpen søknad

En åpen søknad skriver du dersom du har funnet en jobb du ønsker å ha men som ikke er utlyst som ledig. Her er det minst like viktig å fortelle arbeidsgiver hvorfor de bør ansette deg. Det er her viktig å hente inn mye informasjon om bedriften og å ringe for å snakke med arbeidsgiver dersom du ikke hører noe etter å ha sendt søknaden.

Les også: Se de verste søknadstabbene

 

 SØKNADENS OPPBYGNING:

 

Ditt fulle navn og adresse. Eventuelt telefonnummer og mailadresse.

Arbeidsgivers navn og adresse. Sørg for å få all opplysninger riktige.

Tittel. For eksempel ”søknad om stilling som..”

Henvisning til stillingsannonse. Presiser hvorfor du ønsker stillingen.

Relevante opplysninger om deg selv, din utdannelse og din yrkesbakgrunn.

Fortell hvorfor du søker akkurat denne stillingen.

Presiser dine gode egenskaper og hvorfor de passer stillingen.

Avlutt med en setning om at du håper å høre fra de og at du er ledig for intervju

Med vennlig hilsen, signer for hånd dersom søknaden ikke sender elektronisk.

Vedlegg: CV.

Kilde: Nav.no