(StudentTorget.no):

Studenter som har nedsatt funksjonsevne eller dysleksi kan få ekstra støtte av Lånekassen på 3696 kroner per måned (Lånekassen 2019). Dette utgjør 36.960 kroner ekstra i året, hvis du mottar støtte 10 måneder, og 44.352 kroner ekstra i året, hvis du mottar studiestøtte i 12 måneder. Stipendet får du i tillegg til basisstøtten som nå er på 8119 kr per måned (Lånekassen 2019).

 

For å få stipendet må en lege eller spesialist bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene i den gjeldende perioden. Studentens nedsatte funksjonsevne må i betydelig grad gå utover søkerens studiesituasjon. Studenten kan ikke ha lønnet arbeid ved siden av studiene i perioden han/hun mottar stipendet, men må være i stand til å studere og fullføre det planlagte antallet studiepoeng. Har du nedsatt funksjonsevne kan du også få støtte i juni og juli (Lånekassen 2019).

 

LES OGSÅ: Student med dysleksi? Slik får du hjelp

 

Kartlegger lærevansker

Spir Oslo er en arbeids- og inkluderingsbedrift som bistår mennesker som har behov for hjelp til å starte eller fullføre en utdanning og/eller finne tilbake til eller skaffe ny jobb. Spir skal legge til rette for integrering, mangfold og deltakelse i arbeidsliv og utdanning.

 

Spir Oslo foretar kartlegging av lese- og skrivevansker, og setter diagnose dersom dette er aktuelt. Kartleggingen kan gjøres i Spirs lokaler i Oslo, i egnede lokaler på studiestedet eller på andre aktuelle steder. Testen Spir tilbyr er databasert og tar omtrent 1,5–2 timer å gjennomføre. Testen gjøres sammen med kvalifisert spesialpedagog og gir rettigheter i både studie- og arbeidslivet, forteller teamleder og spesialpedagog i Spir Oslo, Andreas Karth Roald.

 

– I avdelingen Læringsnettverket der jeg jobber har vi ekspertise på lærevansker, både i kartleggings- og opplæringssituasjoner. Vi er to spesialpedagoger som jobber med dette, forteller Karth Roald.

 

LES OGSÅ: Fem tips til Lånekasse-søknaden

 

En todelt test

Kartleggingstesten er todelt. Først får studenten tilsendt en lenke til en screening som gjøres på data hjemme, dersom man ønsker det. Dette er en test hvor man svarer på noen spørsmål om seg selv og egen opplevelse av eventuelle vansker. Studenten tar så seks deltester med flere oppgaver med lesing og skriving. Totalt tar testen cirka 45 minutter å gjennomføre.

 

– Studenten får oppgaver som å lese tekster og svare på spørsmål som måler hvor nøyaktig man leser. I tillegg blir det målt hvor god lytteforståelse man har. Det er også en rettskrivingsprøve med, forteller Karth Roald.

 

Dersom resultatene av testen gir grunn til å tro at studenten har lese- og skrivevansker, kan hun eller han komme til oss for en konsultasjon. Konsultasjonen varer i en til to timer. Her blir det gjort flere databaserte tester.

 

– Etter konsultasjonen skriver vi en rapport med en konklusjon på om det her dreier seg om dysleksi eller noe annet, sier Karth Roald.

 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet

 

Lang erfaring

Karth Roald forteller at Spir Oslo har god og lang erfaring med å jobbe med ungdommer og unge voksne, og med å foreta kartlegginger med denne målgruppen. De kjenner godt til situasjonen å være student med lærevansker, og hvilke hjelpemidler og studiestrategier som kan være lure å ta i bruk.

 

– Etter kartlegging vil man få konkrete tips til hva man bør gjøre for å få mest mulig ut av studiet, i tillegg vil en eventuell dysleksidiagnose utløse en del viktige rettigheter.

 

Studenter med lærevansker kan ha krav på tekniske hjelpemidler, som tilpasset rettskrivingsprogram, tekstopplesningsprogrammer, smartpenner som kan ta opp forelesninger og koble lyd sammen med notater med mer.

 

– En dysleksidiagnose betyr også at man kan søke om ekstrastipend fra Lånekassen og få 12 måneder studiestøtte, legger Karth Roald til.

 

LES OGSÅ: Noen vil sponse utdanningen din

 

Gode tilbud til studenter

Roald forteller at Spir Oslo gir gode tilbud til studenter, da de er klar over at studentene ofte har en begrenset økonomi.
 
– Den første screeningen koster 500 kr. Da sikrer vi at studenter uten vansker slipper å bruke masse penger på å finne ut dette. Det er viktig, da ingen vansker heller ikke gir noen rettigheter. Dersom det oppdages vansker og man vil ha en konsultasjon, koster denne 4500 kr. På konsultasjonen gir vi 10 % studentrabatt, sier Karth Roald.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge