(StudentTorget.no):

Hver gang du leser til eksamen, teller du ned dagene til sommer eller juleferie. Du tenker "...om jeg bare består, så går det bra.." men tenker arbeidsgiver det samme? At, om du bare består eksamen, og i beste fall får karakteren D, er du den kandidaten hun/han vil ansette?

Fillip Skogstad har 16 års erfaring med rekruttering og utvelgelse av kandidater til stillinger, Skogstad har et godt øye for hva som kreves av deg for å komme inn på arbeidsmarkedet, og for å få de beste jobbene. Logisk nok må du ha en god karakter for å få toppjobbene, men om du har en D, betyr ikke det at du er sjanseløs.

- Noen dårlige karakterer spiller ingen rolle, som regel. Det vi er opptatt av er hva er du er god på, det gjenspeiles ikke i en snittkarakter. Det vil alltid være noe du er god på og noe du er dårlig i, sånn er det. Det er det du er god på vi er ute etter og da blir det med snittkarakter meningsløst, forteller Skogstad.

 

D for dårlig

EKSPERT: Filip Skogstad har jobbet med rekruttering i 16 år. 

Skogstad bekrefter at D er en dårlig karakter, og er vitnemålet preget med D'er og E'er, er arbeidsgiver ute etter å finne årsaken til at studier ble nedprioritert.


- Studenten jobber ved siden av studiene, noen driver med toppidrett kombinert med studier, eller hatt et frivillig engasjement som gjør at studiene ikke har vært fokuset. De dårlige karakterene blir ikke så farlige lengre. Men, hvis du ikke har gjort noe annet, ikke hatt en deltidsjobb eller noe, da lurer jeg litt.

Er vitnemålet ditt er preget av gode karakterer i alle fag, er ikke arbeidsgiver ute etter en god skoleelev. Arbeidsgiverer ser også på egenskaper som sosiale evner, kunnskap, motivasjon og erfaringer fra arbeidslivet

- Skole er som regel bare teori. Det er igjennom arbeid og erfaring du får vist om du kan bruke det til noe. Hvor mye har du fått med deg og hvor mye forstår du etter skole og eksamen. Vi skal ikke ha folk som er flinke til å gå på skole, vi skal ha folk som er flinke til å gjøre jobben sin, poengterer Skogstad.

LES OGSÅ: Resepsjonist - Jakten på Norges beste deltidsjobb - Hva gjør en resepsjonist?

 

- Kompetanse er mer enn kunnskap!

Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo (UiO) legger ikke så stor vekt på karakterer i møte med studenter. Fagkombinasjonen og det du har gjort ved siden av studiene, tillegg til karakterer, er det totale arbeidsgiver ser etter, forteller leder ved Karrieresenteret Gisle Hellsten.

EKSPERT: Gisle Hellsten er karriererådgiver ved Universitetet i Oslo.  

- I veldig mange jobber er det viktig å vise til forståelse om hva stillingen innebærer og de kvalitetene du innehar. Om du skulle ha en C eller D innimellom vil du allikevel ha mulighet til å nå opp. Karakterer blir et element i silingsprosessen, sier han.


Karakterer blir mindre og mindre viktig lengre ut i arbeidsøkingsprosessen man kommer. Arbeidserfaring og det å kunne vise man har de kvaliteter arbeidsgiver ser etter blir viktigere enn karakterer, videre kommer Hellsten med et viktig poeng til studentene

- Kompetanse er mer enn kunnskap! Det betyr at det er kjempeviktig å gjøre det beste mulig i studiene, men like viktig blir også verv og deltakelse i frivillig organisasjoner under studietiden.

LES OGSÅ: Fem ting du kan gjøre hvis du ikke har sommerjobb

 

Vær bevisst!

De beste tipsene for at du skal lykkes som godt student er å fokusere på skole og lesing.

Like viktig blir det å danne nettverk med studiekamerater igjennom kollokviegrupper og seminargrupper og uten for skolen ved å skaffe seg jobb og omgå det miljøet du ønsker å være en del av i karrieren din. Vær bevisst på de valgene du gjør, anbefaler rådgiverne.

 

 

 KARAKTERSKALAEN:

✔ A = Fremragende
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B = Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.


C = God
Jevn god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D = Brukbar
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E = Tilstrekkelig
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F = Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.