P å denne tiden av året, er det mange som prøver å finne ut hva de skal studere til høsten.

Det er et stort valg. Hva skal man vektlegge? Lønn? Yrkesmuligheter? Interesser?

For flere, er det et viktig kriterium at det er jobber som venter når utdannelsen er fullført. Vi frykter at arbeidsplasser vil forsvinne, på grunn av automatisering, men for mange yrker er menneskers sosiale, emosjonelle og logiske evner uerstattelige.

Barbro Mosseng, kommersiell leder og partner i Karrierehuset, forteller til StudentTorget at evnen, viljen og ønsket om å lære, blir det viktigste fremover.

Når du har tatt en utdanning, har kompetanseutviklingen og læringen så vidt begynt. Det er nettopp evnen til å tilnærme seg ny kompetanse, kunnskap og teknologi som er en kritisk suksessfaktor, om du skal lykkes i jobbmarkedet, sier hun.

 

 

Bransjer hvor etterspørselen er stor

Det er yrker som forsvinner, men det er også et stort antall yrker som vokser raskt, og det er mangel på arbeidskraft innenfor flere felt.

NAVs bedriftsundersøkelse, for 2019, viser relativt stor mangel på følgende yrker:


 • Bygg og anlegg: Her er det stor mangel på tømrere og snekkere, elektrikere, rørleggere og VVS-montører.
 • Helse: stor mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.
 • IKT og ingeniørfag: størst mangel i enkeltyrkene programvare- og applikasjonsutviklere, ingeniører innen bergverk og metallurgi.
 • Industriarbeid: spesielt innen enkeltyrkene sveisere, anleggsmaskin- og industrimekanikere.

 

World Economic Futures rapport «The future of jobs», lister opp disse 10 yrkene som raskest voksende frem mot 2022:

LES OGSÅ: Yrker med høy lønn og kort utdanning

 • Dataanalytikere
 • AI-spesialister
 • General and operations managers
 • Software- og applikasjonsutviklere
 • Salgs- og markeds spesialister
 • Big data-spesialister
 • Digital transformasjonsspesialister
 • «New Technology»-spesialister
 • Organisasjonsutviklere
 • Informasjonsteknologitjenester

 

Fire yrkesgrupper hvor behovet er stort

Mosseng påpeker at arbeidsmarkedet og yrkene er i endring, og i fremtiden vil man i økende grad måtte veksle mellom flere fagområder samtidig.

Hun utdyper fire yrkesgrupper, hvor det er behov for arbeidskraft i dag, og hvor behovet sannsynligvis vil øke i årene fremover.

For eksempel, vil det være stort behov for ansatte innen omsorg og helse.

Demografien er i endring og andelen eldre øker betydelig. Med dette, kommer et økt behov for helsetjenester og omsorgsbaserte yrker, sier hun.

Velger du en retning innen helsesektoren, som for eksempel sykepleier eller vernepleier, har du gode muligheter på jobbmarkedet.

Mosseng forteller at det i dag er mangel på omtrent 6000 sykepleiere i Norge, og tallet ventes å stige betraktelig de kommende årene.

– Omsorg og helse er jobber som ikke kan bli helt automatisert.

En annen bransje, som vil fortsette å vokse, er tech-yrker.

Ikke overraskende, viser det seg at jobber innen teknologi er raskt voksende og at tech-kompetanse vil være svært attraktivt i fremtidens jobbmarked, forteller Mosseng.

– Ønsker du å jobbe med programmering, finne tekniske løsninger eller jobber knyttet til infrastruktur, vil det være mange jobber å velge mellom. Her skjer det veldig mye i dag og fremover.

I tillegg, vil kompetanse knyttet til IT-sikkerhet også være svært ettertraktet. Det kan være fornuftig å kombinere et fagfelt med mer teknologi.

Videre, forteller Mosseng at det over hele landet er behov for lærere, og at etterspørselen vil fortsette å være stort fremover. Det vil, i fremtiden, være rift om yrker som dreier seg om å lære bort kunnskap.

En fjerde bransje, som det kan være lurt å vurdere, er yrkesfag.

Det er en stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft i Norge, og det er mye som tyder på at dette vil øke i tiden fremover. Det vil være behov for mennesker med håndverksfag, som elektronikk, mekaniske fag og maskinfag, i tillegg til personer med bygg- og anleggsfag, sier Mosseng.

Dette er yrker som kan gi god lønn og gode utviklingsmuligheter. Fagbrev vil være etterspurt og nyttig å ha, spesielt innen industri, bygg og anlegg og helse og omsorg.


 

Følg hjertet og hodet

Mosseng sier det er lurt å tenke smart, og vurdere hvilke retninger og hvilke kompetanser som er viktig i fremtiden, men det er også viktig å velge noe du kan trives med.

– Når du skal velge utdannelse, er det viktig å følge hjertet, men samtidig bruke hodet. For de aller fleste, er det enklere å bli god i noe man liker og noe som gir mening.

Hun råder fremtidige studenter til å ta en helhetsvurdering og vær kritisk til spørsmål som:

 • Hva brenner jeg for?
 • Hva interesserer jeg meg for?
 • Hvilke oppgaver oppleves som meningsfulle for meg?

 

– Prøv å ta så bevisste valg som mulig, vurder hva dine styrker er og hva du motiveres av.

LES OGSÅ: Fra arkitekt i New York, til filmskaper i London

 

Gjør god research

Sørg for å gjøre god research.

Hvilke jobber leder utdanningen til? Hva er jobbutsiktene på kort og lang sikt? Hvilke påbygningsmuligheter finnes? Vil kompetansen være attraktiv i fremtiden?

Dersom lønn er viktig for deg, bør du undersøke lønnsnivå før du velger utdannelse.

Mosseng sier det kan være lurt å snakke med andre som har tatt samme utdanning, eller noen som jobber i det yrket du vurderer. Eller du kan søke råd hos en karriereveileder eller studierådgiver.

Det viktig å tenke at utdannelse er en døråpner til nye jobber og nye utdanninger. Er du usikker og syns det er vanskelig å velge en bestemt retning, anbefaler Mosseng å velge en bred grunnutdanning, og heller velge spesialretning senere.

Det viktigste rådet er kanskje at det er viktig med utdannelse, uansett hvilken retning man velger, sier Mosseng.

Når man studerer, lærer man å lære, og skaper samtidig et viktig fundament for bygge ny læring og ny kunnskap, og ikke minst skaper man et grunnlag å knytte fremtidig kunnskap opp mot, avslutter hun.