For å få hverdagen og økonomien til å gå rundt som student, er det mange som velger å skaffe seg en deltidsjobb.

Og for studenter flest er deltidsjobben det første møtet med arbeidslivet og en kilde til verdifull erfaring og masse læring og utvikling.

For å utvikle seg mest og lære mest mulig er det viktig at arbeidsplassen og den nærmeste lederen er god til å gi tilbakemeldinger og veiledning. 

I november kom imidlertid Simployer ut med en rapport, kalt "Simployerpuls 22". Den som viste at 66 prosent av unge mellom 20 og 29 år ønsker mer respons på hvorvidt de leverer gode resultater. Generelt er det to av tre unge som etterlyser flere tilbakemeldinger.

Vi har snakket med studentene Marthine Trønnes Bjerknes (24) og Sebastian Gundersen (23), som begge studerer Organisasjonspsykologi, HR og ledelse på Handelshøyskolen BI, for å høre deres tanker.

– Det overrasker meg egentlig ikke så mye. Det finnes mange forskjellige ledere der ute, også eldre som kanskje ikke har den samme typen lederutdanning som vi blir tilbudt i dag, sier Bjerknes.

Hun har stor forståelse for at det å gi tilbakemeldinger og anerkjennelse raskt kan havne i glemmeboka, spesielt i hektiske perioder og tider det går bra. Likevel syns hun det er fint at man retter søkelyset mot problemet. Det er en svært viktig faktor for motivasjon og jobbtilfredshet.

 

Kan være forskjell på unge og eldre ledere

 

 

HR-studenten jobber selv som deltidsselger i sportsbutikk, og er svært fornøyd med tilbakemeldingene og lederen hennes. Likevel legger hun ikke skjul på det faktum at lederen er ganske ung, som også kan ha noe å si.

– Det er ikke så lenge siden lederen min selv befant seg i samme situasjon, og derfor har hun nok lettere for å forstå hvordan vi unge vil ha det. De eldre kan nok raskere glemme seg, forteller studenten.


 

Deltider er også viktige ressurser

Sebastian Gundersen, som også jobber deltid i miljøarbeidertjenesten og som selger, er i motsetning til Bjerknes en av de som gjerne skulle hatt flere tilbakemeldinger. Han tror det er flere grunner til at de øverste ikke ser på deltidsansatte på samme måte.

 

 

– De fleste tenker nok at deltidsansatte, som jobber et par kvelder i uka, ikke har så mye å komme med i det store bildet. Det er som oftest heltidene som blir hørt. Men jeg tror deltidene er en viktig ressurs som mange ledere overser, sier han.

Ettersom deltidene ikke besøker arbeidsplassen like ofte, tror han de kan gi et sunt og nytt blikk som arbeidsgiverne burde benytte seg av. Det er lettere å se seg blind når man befinner seg i det samme miljøet hver dag.

– Det kan også være at noen er redde for å snakke med sjefene sine. Men det er viktig at lederen er noen man respekterer, og ikke frykter, legger han til.

LES OGSÅ: Karrieretips, deltidsjobb og sommerjobb med Karrieresenteret til UiO - Studentopplysningen #28

 

Tips til deg som savner tilbakemeldinger

Det kan altså være mange grunner til at unge opplever manglende bekreftelse på arbeidet sitt, og føler de blir oversett. Om dette gjelder deg som leser, har de to studentene en klar oppfordring:

– Still krav. Gjerne helt fra start, slik at lederen din er forberedt og klar over at dette er en god måte for deg å lære på, sier Bjerknes.

Gundersen nevner det samme, og legger til at arbeidsgiveren din mest sannsynlig vil se det hele som positivt. Det vil vise at du er engasjert og initiativrik.

– Det har ikke noe å si hvor liten stillingen din er. Du har like stor rett på god opplæring og andre ting som gjør at du mestrer arbeidsoppgavene dine, konkluderer han.