Kåringen European Employee Index 2010 viser at Norge er det beste landet å arbeide i for øyeblikket.

Indekseringen viser at Norge blant annet kommer langt bedre ut av den globale økonomiske krisen enn nabolandene Sverige og Danmark.

 

Høy arbeidsglede

Kun det norske arbeidsmarkedet kan tilby arbeidstakere både en trygg jobb de trives i og andre, like gode jobbalternativer. Det skriver Aftenposten.

Kåringen viser at arbeidsgleden er høy i Norge, og at den er stigende i offentlig sektor, og helsevesenet spesielt. Dette på tross av snakk om nedbemanning, slitte sykehus, overarbeid og kapasitetsproblemer blant de ansatte.

Andre bransjer med høy arbeidsglede er bransjer sosiale tjenester, undervisning og forskning, offentlige myndigheter og helsevesen.

Bransjene med lavest arbeidsglede blant de ansatte er industri, post og telekommunikasjon, transport og maskinindustri og jern og metall.

 European Employee index 2010

European Employee Index 2010 er en representativ benchmarkundersøkelse av medarbeidertilfredshet, motivasjon og lojalitet.

Analysen har blitt gjennomført årlig i Norge siden 2001, og er derfor en unik tidsstudie av de sentrale forholdene som belyses i undersøkelsen år etter år.

Undersøkelsen fornyes hvert år og stiller temaspørsmål som passer til den aktuelle debatten.

Basisspørsmålene måler imidlertid det samme hvert år.

Undersøkelsen er utviklet av Ennova, og tolket og formidlet i samarbeid med HR Norge

I 2010 har de samlet inn data i 23 land over hele verden, og analysert svar fra 25 000 medarbeidere.

De 23 landene er valgt etter hvor viktige de er for globale virksomheter med forankring i Nord-Europa.

I Norge har de samlet inn svar fra 5100 personer. Det gjør det mulig å dele inn svarene etter bransjer, faggrupper, utdannelsesretninger og alle andre relevante undergrupper.

Svarene ble innsamlet i januar 2010, og resultatene av analysen beregnes ved hjelp av statistiske metoder.

 

Lojalitet er vesentlig

Avisen skriver at kåringen også tar for seg lojalitet. Arbeidsglede og lojalitet henger tydelig sammen. Jo høyere lojalitet, jo høyere arbeidsglede. Kåringen viser at seks av 10 arbeidstakere som ikke er fornøyde med sin nærmeste leder høyst sannsynlig vil finne en annen jobb.

Og dersom arbeidstakerne ikke er tilfredse med arbeidsoppgavene sine, stiger sannsynligheten for at de søker andre jobber til nesten 100 prosent.

Også egen innflytelse på arbeidsplassen spiller inn på lojaliteten, som er et samlet begrep for engasjement og troskap overfor virksomheten.

Daglige arbeidsoppgaver og innholdet i jobben er med på å skape arbeidsglede.

Også omdømme og faglig og personlig utvikling skårer høyt.

Kilde: Aftenposten