Selv om finanskrisen brer om seg i Europa, vil flere norske arbeidsplasser øke bemmaningen.

Det er for tiden stor økonomisk uro både i Europa og Amerika, og fremtiden for nyutdannede og arbiedsledige ser ikke lysende ut.  Men det ser ikke ut som Norske arbeidsplasser er redde med tanke på økonomien. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal viser mange bransjer vil komme til å ansette flere medarbeidere fram til nyttår.

Det er forventet økning i en rekke sektorer, særlig innen bank og finans, primærnæringene, samt butikk- og hotellbransjen. 
Ifølge undersøkelsen skal bemanningen opp 14 prosent i løpet av de neste månedene. Dette er en økning med fem prosentpoeng i forhold til på samme tid i fjor.

Så positive har ikke norske arbeidsgivere vært siden tredje kvartal i 2009, da svarte 15 prosent at de hadde tro på økt bemanning.

Størst tilbakegang forventes i bygg- og anleggsbransjen, men også her er det flere som vil oppbemanne enn nedbemanne.

– Den stigende optimismen hos norske arbeidsgiver vil bli utfordret av turbulensen som igjen har truffet den globale og norske økonomien. Vi opplever fortsatt stor aktivitet og god etterspørsel fra våre kunder, og det blir veldig spennende å følge med framover, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge.

 Disse bransjene vil øke bemanningen

Manpower gjennomfører arbeidsmarkedsundersøkelsen hvert kvartal i flere land. Undersøkelsen for fjerde kvartal viser at Norske arbeidsgivere er positive til en økning i bemanningen fram til nyttår:

Finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester: Opp 30 prosent i forhold til 18 prosent i forrige kvartal.

Handel-, hotell- og restaurantbransjen: Her spås det en oppbemanning på 20 prosent.

Olje og gass: Forventet oppbemanning med 11 prosent.

Produksjon: Forventet bemanning på pluss 16 prosent.

Bygg og anlegg: Her går det litt tilbake i forhold til fjerde kvartal. Men arbeidsgiverne sier likevel at de vil oppbemanne. I undersøkelsen ligger det den forventete bemanningen på ti prosent, mot 16 prosent i tredje

Offentlig sektor: Sju  prosent oppbemanning, mot bare én prosent i trdje kvartal.

Kilde: Manpowers arbeidsmarkedsbaromenter for fjerde kvartal.