(StudentTorget.no):

Onsdag 25. februar 2015 klokken 13.00 - 19.00 åpner KEA - Copenhagen School of Design and Technology dørene sine slik at du kan besøke de og få opplevelsen av hvordan det er å studere akkurat på denne skolen.

» LES MER OM ARRANGEMENTET HER

Kort om skolen
KEA er en høyskole som tilbyr over 30 utdanningsprogram på bachelor- og andre akademiske nivå.

Med en grad fra KEA får du en praktisk orientert høyere profesjonell utdanning på akademisk nivå, utvikla i nært samarbeid med regionens næringsliv og utdanningsinstitusjoner i Danmark og utlandet. Vi er i konstant dialog med selskap og næringslivets organisasjoner for å holde utdanningsprogrammene oppdaterte i form og innhold. Dette sikrer at utdanningen møter dagens krav og behov for et dynamisk arbeidsmarked. Du blir derfor godt forberedt ved å velge KEA.

Vi er etablert som en internasjonal utdanningsinstitusjon med mange utvekslinger av både studenter og lærere til og fra KEA. Dette gir oss et mangfold av internasjonale kontekster som er viktige i det globaliserte markedet. KEA tilbyr program på tre forskjellige utdanningsprogram:


• Akademisk profesjonsprogram (AP)
• Påfyll av bachelor-program (BA)
• Bachelor-program (BA)

Ved KEA er det internasjonale elementet svært viktig, og vi er stolte av vår inter-kulturelle miljø, Hvert semester ønsker KEA velkommen et stort antall internasjonale studenter som ønsker å fullføre en full grad ved KEA. I 2015 tilbyr KEA 13 ulike program på engelsk og 18 på dansk.

Alle studieprogrammene er utvikla i nært samarbeid med næringslivet for å sikre at studentene får innsikt i det virkelige liv og næringslivets behov. Undervisningen er prosjektbasert og næringslivet tar aktiv del i evaluering av studentene. Utplassering (på minimum ti uker) er obligatorisk og gir studentene anledning til å prøve ut sine kunnskaper og ferdigheter i det virkelige arbeidsliv.

LES OGSÅ: Drømmen om utlandet - eksotiske studiesteder

Ved KEA mener vi at læring er en sosial aktivitet, og de fleste oppgavene blir utført i prosjektgrupper på tre il fem personer.

» LES MER OM ARRANGEMENTET HER

» LES MER OM KEA - COPENHAGEN SCHOOL OF TECHNOLOGY AND DESIGN