Alle studenter i fulltidsutdanning kan få 8 290 kroner i måneden. Borteboere kan få både stipend og lån, mens hjemmeboere får alt som lån.

 

Hjemmeboere - maksimalt beløp

Utdanningsstipend:            kr 0,-

Lån                                 kr 8 290 per måned

Samlet utdanningsstøtte:    kr 8 290 per måned

 

Borteboere - maksimalt beløp

Utdanningsstipend (etter bestått eksamen):  kr 3 316 per måned

Lån                                                        kr 4 974 per måned

Samlet utdanningsstøtte:                           kr 8 290 per måned

 

 

Studieåret er vanligvis på ti måneder.

 

I tillegg kan du få reisestipend, forsørgerstipend og ekstra lån til skolepenger.

 

Lånet er rentefritt mens du er i utdanning

 

Det blir ikke regnet renter av lånet så lenge du er i fulltidsutdanning og får penger fra Lånekassen til utdanningen.

 

Fullt stipend når eksamen er bestått

 

Utdanningsstipendet er på 40 prosent av basisstøtten og blir utbetalt som lån. Etter eksamen blir beløpet omgjort til stipend, forutsatt at du består eksamen i fag som tilsvarer full studiebelastning og at du ikke bor sammen med foreldrene dine.


 

Obs! Stipendet blir behovsprøvd mot inntekten og formuen din når likningen er klar. Alle blir kontrollert.

 

Borteboer eller hjemmeboer

Du får utdanningsstipend når du har flyttet fra foreldrene dine. Bor du i det samme huset som foreldrene dine, får du stipend bare hvis huset er delt inn i flere enn fire forskjellige og klart avskilte enheter. Det er ikke nok at du bor i egen boenhet i foreldrenes hus eller betaler husleie hjemme. Hele støtten blir da utbetalt som lån og lånet blir ikke gjort om til stipend ved fullført utdanning.

 

Flytter du fra eller til foreldrene dine i løpet av søknadsperioden, må du sende melding til Lånekassen hvor du oppgir flyttedato.

LES OGSÅ: Sjekkliste for utenlandsstudenter

 

Kilde: lånkassen