Når man tenker på en jobbintervju-situasjon vil man oftest assosiere det med å bli stilt en hel del spørsmål, og at man må svare så godt og pliktoppfyllende som mulig.

Dette er selvfølgelig en helt sentral del av intervjuprosessen, men du kan ha vel så mye å vinne på å stille de riktige spørsmålene tilbake.

Men, det er ikke nødvendigvis så viktig å stille spørsmål fordi du ønsker svar på dem.

Tanken er derimot at ved å stille de riktige spørsmålene sier du noe om hvordan du tenker om din egen rolle som fremtidig ansatt, dine mål med jobben, du kan få vist frem relevant kunnskap, og du kan få vist at du er en person som er reflektert, grundig og undersøkende.

Her er fem spørsmål nettsiden Inc.com anbefaler å stille under jobbintervjuet:

 

Hvilke målsettinger ønsker du at jeg skal oppnå i løpet av de første to-tre månedene?

Vis at du er en kandidat som ønsker å hoppe rett i det. Ved å spørre om mål som skal oppnås innen relativt kort tid viser du at du er forberedt på å jobbe hardt fra dag én, og at du er klar for en utfordring.

 

Hva er det dine beste ansatte har gjort eller har av egenskaper som gjør at de lykkes i jobben?

Enhver bedrift er forskjellig, og derfor vil også kriteriene for å lykkes være forskjellig.

Kanskje det kreves mye kreativitet, fokus på arbeidsmetoder, satsning mot nye kunder fremfor langvarige kunder, eller kanskje man må være innstilt på å jobbe mye overtid.

Dette kan være svært nyttig informasjon, samtidig som arbeidsgiver ser at du har ambisjoner og at du tenker langsiktig på hvordan du skal bli like god eller bedre enn de andre ansatte.


 

Hvilken rolle kommer jeg til å ha i at bedriften skal nå sine mål?

Alle ansatte er investeringer, og alle ansatte burde yte mer enn hva man representerer som en utgift for bedriften.

Ved å spørre om egen rolle viser du at du er forberedt på å være en lagspiller, og at du ser viktigheten i at alle de ulike leddene i en bedrift må fungere for at sluttresultatet til bedriften skal være bra.

Du viser også en realistisk innstilling til det å være ansatt, og at du er bevisst på at du skal dra din del av lasset.

LES OGSÅ: Personlighetstester i jobbintervjuet blir vanligere

 

Hvordan er de andre ansatte, og er de noe sammen på fritiden?

Det er verdt å merke seg at dette kan være et vanskelig spørsmål for arbeidsgiveren hvis det dreier seg om en større bedrift.

Målet med spørsmålet er for det første å finne ut om det kan være en type mennesker du vil trives med å jobbe sammen med, men også at du vil vise at du bryr deg om et godt arbeidsmiljø og vil være med på å bidra til et positivt fellesskap.

LES OGSÅ: Trynefaktor i jobbsøkerprosessen

 

Hvordan planlegger dere å takle…?

Enhver bedrift vil med tiden møte utfordringer. Dette kan være teknologiske omstillinger, nye konkurrenter på markedet, endringer i økonomien osv.

Ved å stille dette spørsmålet viser du at du har god innsikt i bransjen, at du bryr deg om fremtidsutsiktene til bedriften, og at du er en løsningsorientert og fremsynt person.

Dette er egenskaper enhver arbeidsgiver vil legge merke til.