Lønn er et viktig spørsmål for mange nyutdannede på jakt etter jobb. Men hvor langt kan du egentlig gå i å stille spørsmål om lønn uten å miste stillingen?

– Taktisk sett bør du holde lønnsspørsmål unna jobbintervjuet. Fokuserer du for mye på lønn, risikerer du å ikke få jobben, sier Linda Terjesen i Karrierehuset.
 
Hun mener fokuset på deg selv forstyrres hvis du tar initiativ til å snakke om lønn i intervjuet.

– Målet er jo å få tilbud om jobb. Det tror jeg blir vanskelig å få om du er for ivrig på å snakke om lønn, sier hun.

 

La arbeidsgiver ta opp temaet 

Thorvald Solstad, administrerende direktør i Solstad Leder- og Karrieresenter, er enig.

– Vent til arbeidsgiver tar opp temaet. Du bør aldri komme med spørsmål eller forslag angående lønn i intervjuet. Avvent et forslag eller tilbud fra arbeidsgiver, råder han studenter på jobbjakt.

Karriereveileder Terjesen sier seg enig med Solstad, og forklarer at situasjonen er langt mer gunstig for arbeidssøkeren etter at stillingen er blitt lagt frem som et tilbud, det viser nemlig at du er ettertraktet.

– Arbeidsgiver er da ute etter å sikre seg deg og din kompetanse, og du har således større anledning til å diskutere lønna og prøve å forhandle den oppover, forklarer hun.


 

Takk alltid for tilbudet 

Skulle du få et tilbud som du ikke er helt fornøyd med, er det veldig viktig og alltid takke for tilbudet, tipser Terjesen.

– Vær tydelig med å forklare at du er interessert i jobben, men at du lurer på om det er mulig å gjøre noe med lønnsnivået. For eksempel kan du si at lønnstilbudet er under forventet nivå, og høre om det er rom for mer.

Er det ikke det, kan det være lurt å forhøre seg om hvilke fremtidsmulighetene det er i bedriften; hva kan du forvente av lønnsvekst fremover?

Hvilken type av lønnstige praktiserer arbeidsgiveren, er den basert på resultat, eller ansiennitet?

Dette er ting det er viktig å få klarhet i, mener karriereveilederen.

– Det er best å få klarhet i framtidsperspektivet hva angår lønn, forklarer Terjesen.

Står du mellom to jobbtilbud, hvor den mest interessante er dårligere betalt enn den andre, kan du forklare for ønsket arbeidsgiver at du har faglig interesse for jobben, men at du ønsker høyere lønn.

– Du har større sjans til å snakke deg opp noen hakk når du er ønsket, og det er altså større muligheter for å komme i denne posisjonen om du lar temaet ligge under jobbintervjuet.


 

Sjekk hva du kan kreve 

Terjesen tror mange nyutdannede har urealistiske forventninger når det kommer til lønnsnivået i sin første jobb. Både hun og Solstad mener det er viktig å vite hva du kan kreve.

– Før intervjuet bør du finne ut hva lønnsnivået i den aktuelle sektoren ligger på. Sjekk ut veiledende lønnsstatistikker, for eksempel på http://mininntekt.no.

Hør også med en fagforening, eller snakk med folk i lignende stillinger. Slik kan du på forhånd gjøre deg opp en mening om hvor mye du kan og bør tjene, tipser karriererådgiverne.

– De fleste bedrifter i Norge holder seg til slik statistikk, hevder Solstad.

Han tror at man i Norge kan regne med at seriøse aktører aldri vil forsøke å presse lønna ned under markedsnivå.

– I så fall vil arbeidstaker etter kort tid begynne å sammenligne, og arbeidsgiver risikerer da å miste gode kandidaters arbeidskraft.

LES OGSÅ: Jobbintervju - Slik får du IKKE jobben

 

Ha fokus på mulighetene 

Terjesen legger vekt på at lønna ikke bør være motivasjonen når du søker jobb. Hun får støtte fra Solstad.

– Ikke vær for ivrig på å stille krav, det kan fort bli oppfattet som feil motivasjon. Arbeidsgiver ser da at du er mest interessert i pengene. Det kan være skummelt, for da ender du gjerne opp med å ikke få jobben, sier han.

Solstad mener du først og fremst bør ha fokus på mulighetene og erfaringene du kan tilegne deg i den første jobben.

– Praksisen og kompetansen du får, er mer verdt enn lønna.

Dette gjelder spesielt nyutdannede, sier Solstad, som alt i alt tror de fleste studenter bekymrer seg mer for å få jobb i det hele tatt, enn for å få for dårlig lønn. 

– Det viktigste er at du fremstiller deg selv som en god kandidat for jobben, konkluderer Terjesen.