(StudentTorget.no):

Midlene kommer fra STUD-ENT, en ordning som bidrar til at flere av de gode ideene fra utdannings- og forskningsinstitusjonene blir til nye produkter, tjenester og arbeidsplasser.

- Jeg vil gratulere de studentene som har fått tildelt støtte til sin ide. Det er viktig for Norge at flere tør satse på entreprenørskap, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra Forskingsrådet.

STUD-ENT-ordningen kan gi studenter med nylig avlagt mastergrad inntil en million kroner. Beløpet skal brukes til å jobbe fulltid, og gjerne flere studenter sammen, til å videreutvikle forretningsideen sin. Utdanningsinstitusjonene stiller med mentor og bistår i tillegg med testfasiliteter, forskningsstøtte, arbeidsplass og hjelp til ulike aktiviteter i prosjektperioden.

- Studentene representerer en stor innovasjonskraft

- Studentene representerer en stor innovasjonskraft – både gjennom ideene sine, stå-på-viljen og gjennom utradisjonelle nettverk og koblinger. Vi ser at STUD-ENT-ordningen har effekt ved at studiestedene mer enn før tenker entreprenørskap og støtter studenter med ønske om å utforske ideene sine. Slik kan flere av de gode ideene fra universiteter og høgskoler gi verdiskaping og arbeidsplasser, sier divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Prosjektene kommer fra 10 ulike universitet og høgskoler over hele landet, fra Universitetet i Tromsø i nord til Universitetet i Agder i sør.

Det er stor bredde i prosjektene, og støtte gis til alt fra utvikling av en lettere motor til droner, til utstyr for personer med funksjonsnedsettelser, til løsninger for redusert drivstoffbruk fra maritime fartøy. Svært mange av prosjektene tar i bruk digitale verktøy for å forbedre opplevelser, enten det dreier seg om læring, helse eller underholdning.

- Nivået på prosjektene er høyt, og vi er imponert over bredden i alle de gode ideene som er kommet inn. Vi er glad for å kunne bidra til at flere av disse gode ideene utforskes, sier Anne Kjersti Fahlvik.


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: