- Det har vært en ufattelig positiv opplevelse å jobbe med utviklingen av en egen bedrift. Ikke bare akademisk, men også rent praktisk. Relasjonsbygging og nettverksbygging med næringslivet har vært utelukkende lærerikt, forteller Svein Even Blakstad, daglig leder i VibraTools SB og student ved Høgskolen i Ålesund.

En studentbedrift er et pedagogisk program som tilbys studenter ved rundt 20 høyskoler og universiteter i Norge. Studentene får mulighet til å etablere en egen bedrift innenfor trygge rammer i løpet av et år og få studiepoeng for det. Etter et år avvikles studentbedriften, men studentene står fritt til å starte opp igjen på egen hånd.

 

Praktisk erfaring

- Studentbedriftordningen er ikke rettet mot noen spesielle utdanninger, men er et verktøy som kan brukes innenfor de aller fleste studieretninger. Det er mest populært blant ingeniørutdanninger, økonomi og administrasjon, markedsføring og reiseliv.

Det sier Anette Nygårdsmoen prosjektansvarlig for studentbedrifter i Ungt Entreprenørskap Norge. Målet med studentbedriftordningen er mer praktisk tilnærming til ulike fag. At studentene tilegner seg entrepenør egenskaper både når det gjelder å samarbeide med andre studenter og næringslivet.

- Studentene lærer mye i prosessen rundt det å starte sin egen bedrift. Blant annet ser de fordeler ved å kunne økonomi og markedsføring fordi deres egen bedrift har behov for denne type kompetanse. Det er mer interessant å sitte på forelesning når du har egne erfaringer fra næringslivet. Samtidig ønsker vi at flere nordmenn på sikt skal se muligheten til å etablere sin egen arbeidsplass.


 

Høyt nivå

Ordningen legger opp til interne konkurranser på studiestedene og fylkeskonkurranser. Deretter går de beste bedriftene videre til et Norgesmesterskap som avholdes en gang i året. Dette fører til et høyt nivå på bedriftene.

- Nivået blir bedre for hvert år som går siden vi lanserte ordningen for fem år siden. Å bli kåret til årets studentbedrift er en stor prestasjon. Vi ser at jo mer forankring denne form for læringsmetode får på utdanningsinstitusjonen, jo høyere blir nivået på bedriftene, sier Nygårdsmoen.

LES OGSÅ: Gründerspirene: OrigoID

 

Blir aksjeselskap

Med sitt nyskapende verktøy for murerbransjen som skal forhindre belastningsskader og uførhet skal VibraTools SB representere Norge under EM i Danmark til sommeren.

- Det blir spennende. Under juryvurderingene som vi har fått underveis fra fylkesmesse til NM har vi fått en del tilbakemeldinger som har gjort oss bedre. Nå har vi fremskyndet patentsøknaden slik at vi kan vise frem produktet i sin helhet i Danmark. Vi starter også bedriften som eget AS til sommeren, sier Blakstad.


- Tror dere at dere kan vinne EM i Danmark til sommeren?

- Helt klart, avslutter Blakstad.

LES OGSÅ: MESH dyrker frem Norges neste gründere

 Slik starter DU din egen studentbedrift

 

«Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng» - fra den Den norske regjeringens visjon.

En studentbedrift er en bedrift som ledes av en eller flere unge initiativtakere ved en videregående skole, høgskole eller universitet. En studentbedrift må bestå av 3-6 medlemmer. Flere studiesteder tilbyr muligheten for et valgfag som studentbedrift, andre har det som obligatorisk del av undervisningen. Ungt Entreprenørskap (UE) tilbyr også en progresjonsmodell hvor man kan videreutvikle en forretningsidé helt fra barnetrinn til universitet.

Du kan starte en ungdoms- og studentbedrift i samarbeid med skolen du går på. Dette kan gjøres ved at du tar kontakt med ansvarlig lærer. Læreren kan da ordne med det nødvendige av registrering og etablering gjennom Ungt Entreprenørskap (UE: http://www.ue.no/pls/apex32/f?p=16000:1000:298664880233775)


Når bedriften er formelt etablert, trenger du en Bedriftskonto til daglig drift. Søknadsskjema for kontoåpning ligger vedlagt materialet som du får tilsendt fra UE.

For å starte en vellykket bedrift trenger du en god forretningsidé som du vil utvikle, og en evne og vilje til å stå på for å realisere egen bedrift. Det vil skaffe deg nyttig erfaring innen bedriftsetablering, forretningsplanlegging, markedsføring, salg, styrearbeid og til slutt avvikling. Du vil få kunnskap om aksjeselskaper, delta i spennende konkurranser med pengepremier, mulighet til å tjene penger i prosjektarbeidet og ikke minst en unik kontakt med næringslivet. Forskning viser at elever som har gjennomført ungdomsbedrift, starter egen virksomhet langt oftere enn elever som ikke har gjennomført ungdomsbedrift i skolen.

Kilde: Nordea, Den norske regjeringen, UE, Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Telemark