Gro på den samme talerstolen hun stod på
 da hun frontet saker på Samfundet i 
 Trondheim 80-tallet (bildet er tatt i 2005)

 
Foto: Studentersamfundet i Trondheim


 

MIN STUDIETID

Gro Isachsen

Studerte: Det meste av studietiden tilbrakte jeg i Trondheim på første halvdel av 1980-tallet. Der studerte jeg psykologi, sosiologi, pedagogikk og spesialpedagogikk. I tillegg har jeg studert økonomi, administrasjon og sexologi.

Yrke i dag: Sexolog og fagbokforfatter, med egen klinikk i Oslo.

Sexolog Gro Isachen om studietiden

- Hvordan var studietiden?

Festlig og engasjerende. Var enslig mor samtidig som jeg var svært sosial både på universitetet, ikke minst på kantina, og i fritida.


- Hva er den morsomste episoden du husker fra studietiden?

Det er vanskelig å dra ut én episode, men det ble mye menn, vin, og sang.


Har du noen mindre heldige episoder å fortelle om?

Det må være da jeg holdt tale på vegne av Styret i Samfundet under en av de store dagene i studenuka. Jeg kom rett fra demonstrasjonen mot utbygging av Altaelva – til Studentersamfundet. Der var folk feststemte og ventet på Ukerevyen. Jeg snakket om hvor sløve folk var som ikke deltok i kampen for samenes rettigheter.


Det ble så stor respons, både klapping og piping, at jeg etter hvert ikke hørte min egen stemme. Jeg frydet meg over å skape et så stort engasjement. Ingen gikk derifra uten å vite om kampen som foregikk i Alta, men det var kanskje ikke rett tidspunkt.


Hva gjorde du på fritiden? 

Var med i Studentenes interne teater, jobbet politisk – mest med kvinnesak, og satt i styret for Studentersamfundet.


Hva savner du mest og minst fra studietiden?

Mest – kantinedebattene, fellesskapet og solidariteten. Minst – dårlige forelesere og manglende fagkritikk.


- Til slutt; har du noen gode råd til dagens studenter?

Lev – ikke bare studer! Livet er en studie i seg selv, og du har nå en unik mulighet til å danne nettverk som varer. Ditt møte med medstudenter kan gi deg bedre innsikt i mangfoldet, og muligheten for å se virkeligheten fra ulike vinkler.

LES OGSÅ: Mads Larsen - min studietid