(StudentTorget.no):

Navn: Tore Lie Falkenberg.
Alder: 23.
Studiested: NTNU
Utdanning:
Bygg – og miljøteknikk, retning vannkraft.


Aktuell med: Leder av UKA i Trondheim. UKA er Norges største kulturfestival for studenter.

Hvordan og hvorfor ble du engasjert i UKA?

- Jeg var aktiv under UKA i 2009, og i tillegg har jeg hatt ulike verv innen linjeforeningen ved sivilingeniørstudiet. Jeg hadde absolutt ikke fått nok av det, og ønsket nye utfordringer.

Hvilke utfordringer har det bydd på å kombinere studiehverdagen med livet som leder?

- Det har vært veldig utfordrende. Tidsmessig vil jeg si at ledervervet kvalifiserer til en full stilling og vel som det, så jeg bestemte meg for å ta et halvår fri fra studiene.

Hvilken nytte tror du erfaringen fra UKA vil ha for deg i fremtiden?

- Jeg har fått mer erfaring innenfor ledelse, økonomi og prosjektledelse. Og så har jeg blitt flinkere til å samarbeide med mennesker.

Hvordan vil du beskrive deg selv som person overfor de som ikke kjenner deg?

- Jeg er blid og positiv, imøtekommende og strukturert.

Hva synes du er det beste med å studere?

- Det beste er definitivt friheten til å kunne velge hva jeg ønsker å gjøre til enhver tid.

Og det verste?

- Det verste er uten tvil eksamenene.

Hva gjør du i fritiden din?

- Akkurat dette halvåret har jeg ikke fritid, all tiden min går til UKA. Men jeg er veldig interessert i fotografering, reising og musikk, jeg spiller blant annet saxofon.

Hvilke forventninger har du til ditt neste semester? Og hva er målet med utdannelsen din?

- Siden jeg har helt fri fra studiene dette halvåret, blir det nok på en måte tungt og på en måte godt å komme tilbake til studiehverdagen. Målet er å bli sivilingeniør, men jeg vet ikke om jeg skal jobbe nøyaktig med det jeg utdanner meg til enda.

Hvor pleier du å dra ut på byen?
- Samfundet.

Du får velge tre mennesker, døde eller levende, til din kollokviegruppe. Hvem velger du, og hvorfor?

- Jeg velger UKE-styret mitt. De er 8 stykker, som er veldig flinke, jeg jobber bra sammen med dem og de er alle fine personer.

Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå?
- Bobby McFerrin med Don't worry, be happy