(StudentTorget.no):

 

Pinsen er en av de tre store høytidene i kirken, sammen med jul og påske. Ordet «pinse» kommer fra det greske ordet «pentekoste» som betyr femti. Pinsen feires 50 dager etter påske (da Jesus stod opp fra de døde) og 10 dager etter Kristi himmelfartsdag (da Jesus dro opp til himmelen).

 

I pinsen markerer kirken at menneskene mottok Den hellige ånd. I Bibelen står det at: «Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.» (Bibelen, Det nye testamentet, Apostlenes gjerninger 2, vers 1-4.)

 

Etter at Jesus dro opp til himmelen var disiplene redde og umotiverte. Den hellige ånd ga disiplene ny kraft, motivasjon, og ord de kunne bruke for å fortelle om Gud og Jesus.

 

Da disiplene fikk Den hellige ånd kunne de plutselig snakke alle verdens språk. Slik kunne de fortelle om Gud og Jesus til alle de møtte. Den hellige ånd regnes derfor som talsmannen som Jesus lovet disiplinene at skulle komme, da han ikke var på jorda lenger.

 

Den hellige ånd kan være vanskelig å forstå og beskrives som Guds talsmann, Guds ånd, Guds kraft, Guds nærvær på jorda, og den tredje personen eller delen av helligdommen eller den hellige treenighet (Gud, Jesus og Den hellige ånd). I følge Den norske kirke, kan Den hellige ånd erfares på ulike måter, som f. eks. gjennom kraft eller motivasjon. Du kan lese om Den hellige ånd i begynnelsen av Apostlenes gjerninger i Det nye testamentet i Bibelen. Du kan også lese Jesu beskrivelser av Den hellige ånd i Johannes 14 og 16.

 

Etter å ha mottatt Den hellig ånd holdt disippelen Peter en tale om Jesus, og fortalte om da han stod opp fra de døde. Etter å ha hørt talen begynte 3000 mennesker å tro at Jesus var Guds sønn. De ble døpt og dannet det som regnes som den første kristne menigheten. Talen til Peter kan du lese om i Apostlenes gjerninger 2, i Det nye testamentet i Bibelen.

 

Kirken har feiret pinse siden tidlig 200-tallet, og fra 1000-tallet begynte man å feire pinse over flere dager. Fordi den første kristne menigheten oppstod i pinsen, regnes pinsen som kirkens fødselsdag. 

 

I kirken er fargen til pinsen rød, og fargen symboliserer ånden, ilden og glede. Flere steder henges røde bannere på veggene for å symbolisere ilden eller Den hellige ånd, som kom til apostlene ned fra himmelen.

 

Pinse var opprinnelig en jødisk høstfest. Denne kan du lese om i 5. Mosebok 16, vers 9-12. Den jødiske pinsen kalles også «kornhøstfesten».

 

Pinse er tidligst den 10. mai og senest den 13. juni. I 2019 er pinseaften lørdag den 8. juni, og første og andre pinsedag søndag 9. og mandag 10. juni. Både søndag første pinsedag og mandag andre pinsedag er offisielle helligdager og fridager i Norge.

 

På pinseaften må butikker på over 100 kvadratmeter stenge senest klokken 16.00.

 

På første pinsedag er det ikke lov å sende reklame på TV eller radio, men kommersielle kanaler som sender fra andre land enn Norge kan vise reklame denne dagen. Dagen var også tidligere en avis-fri dag.

 

I 1993 ble det foreslått av regjeringen å gjøre mandag andre pinsedag til en vanlig arbeidsdag, men dette fikk ikke støtte på Stortinget.

 

Kilder: Den norske kirke, Bibel.no, Store Norske Leksikon, Wikipedia.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet