(StudentTorget.no):

Mange studenter ved norske universiteter og høgskoler opplever seksuell trakassering. Det viser en ny undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO). Undersøkelsen er gjennomført blant et landsrepresentativt utvalg på 1000 studenter, og viser at nær èn av åtte studenter har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det betyr at over 30 000 norske studenter har erfart seksuell trakassering.

 

– Når én av åtte studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet viser det et holdningsproblem blant enkelte studenter og ansatte i akademia, sier Marianne Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon.

 

Store mørketall

Tallene viser at 14 prosent av mennene svarer ja på om de har blitt utsatt for seksuell trakassering, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 11 prosent. Likestillingslovens §8 definerer seksualisert trakassering som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer». Selv om den store majoriteten ikke rapporterer om å ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, mener forskerne at mørketallene er store, og at seksuell trakassering blir underrapportert.


 

– Mørketallene er store, sier forsker Mona Bråten ved Fafo til Universitas.

 

Bråten, som var med på å utarbeide en rapport om seksuell trakassering i arbeidslivet tidligere i år, peker også på at det ulike maktforholdet mellom studenter og ansatte i akademia kan bidra til at seksuell trakassering holdes skjult.

 

– Spesielt er den klassiske relasjonen mellom unge studenter og litt eldre undervisere veldig asymmetrisk. Derfor er det kanskje enda vanskeligere å si fra enn i arbeidslivet, sier hun.

LES OGSÅ: Identitetskrise? Slik finner du deg selv

 

Krever holdningsendring

Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon.

FOTO: Foto: NSO / Jonas Ohlgren Østvik

Marianne Andenæs er klar på at funnene i undersøkelsen er alvorlige, og at seksuell trakassering må tas på alvor av utdanningsinstitusjonene.


– Uønsket seksuell trakassering er svært alvorlig og så høye tall som vi ser i undersøkelsen krever umiddelbar handling. Det er behov for en bevisstgjøring og holdningsendring ved landets universiteter og høyskoler, sier Andenæs.

 

NSO-lederen peker på at rutinene når det kommer til varsling om seksuell trakassering må forbedres, og at det må bli lettere for studenter å si fra om uønsket seksuell oppmerksomhet.


 

– Det må være lett å varsle om uønsket adferd, og det må følges opp av instanser som for eksempel de lovpålagte læringsmiljøutvalgene, sier Andenæs, som samtidig understreker at det er mye institusjonene kan gjøre for å bedre det psykososiale miljøet for studentene.