(StudentTorget.no):

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har blant annet avdekket dette tallet for psykisk helse, som er betydelig høyere enn ikke-studenter i samme alder. Dette er Norges største studenthelseundersøkelse, som har vært med på å sette studenthelse på dagsorden og i dag ble det invitert til debatt.

Venstres helsepolitiker Carl-Erik Grimstad sier:

– Vi må ta studentenes psykiske helse på alvor. Både for den individuelle studentens skyld, men også for samfunnet. Hjelpen må være lett tilgjengelig for den enkelte student.

Grimstad viser til den blågrønne regjeringserklæringen der dette fremheves, og til midlene Venstre og den blåblå regjeringen bevilget til lavterskel tiltak rettet mot studenters psykiske helse. Produktivitetskommisjonen har tidligere pekt på betydningen for samfunnet av å satse på studentvelferd, for å sikre at flere studenter fullfører studiene på normert tid.

NSO krever handling

– Vi må snu på den negative utviklingen for studenters psykiske helse. Her må stat og kommune samarbeide med studentsamskipnadene for å få på plass et godt og tilpasset tilbud for studenter med psykiske plager, sier NSO-lederen.


Kari Jussie Lønning er ekspert på studenthelse, leder arbeidet med SHoT-undersøkelsen og var en av paneldeltagerne fra helsesektoren. Hun påpeker at:

– Studenter er en gruppe som skiller seg ut fordi de de fleste er i en overgang til voksenlivet, skal klare seg selv, etablere nytt sosialt nettverk og levere på høye krav.

En ny SHoT-undersøkelse skal straks gjennomføres. I tillegg markerte dagens møte lanseringen av den nye nettsiden studenthelse.no, hvor interesserte enkelt kan finne frem i dataene fra SHoT.

– Det er viktig å tilgjengeliggjøre kunnskapen, for å sikre at flere blir bevisst problemene og kan bidra til en løsning, sier Lønning.

LES OGSÅ: Trene etter sykdom - slik bør du trene etter å ha vært syk