(StudentTorget.no):

 

– Jeg var mest bekymret over at jeg kom til å bli dårlig, så det var mange tanker og bekymringer i starten. Men det gikk overraskende bra, og jeg klarte studiet mitt det første året, sier studenten Lene (29), som nylig fødte sitt første barn.Allerede under førsteåret av studiet ble 29 åringen gravid, og hun forteller at målet hennes var å fullføre studieåret.– Jeg strøk i anatomi to ganger, men tok det likevel opp igjen for å få det unnagjort. Det var en uke før fødsel at jeg tok konteeksamen. Heldigvis hadde jeg gode studievenninner som hjalp meg underveis, sier hun.


– På mitt studie er det vanskelig å kombinere graviditet og studier, fordi man må bestå ett og ett fag for å komme videre i studiet. Derfor vil jeg heller bare konsentrere meg om å være mamma, og heller være dedikert når jeg er tilbake i studielivet, legger hun til.

 

LES OGSÅ: Slik blir du god til å sjekke opp dine medstudenter 


Forventer hektiske dager fremover

Selv innrømmer Lene at årene fremover kan bli hektiske med tanke på lite pauser og fritid, men hun velger likevel å tenke positivt på det hele, og mener det vil ordne seg.


 

– Jo mer jeg har å gjøre, jo mer strukturert blir jeg. Jeg velger å tro at det kommer til å gå bra, sier hun.Lene forteller at økonomien ikke er like stabil som tidligere, men at hun får foreldrestipend fra Lånekassen.– Jeg får 100 % av stipend og lån. Man får det som støtte og trenger ikke betale tilbake, så dette er positivt. Det er ikke mye, så man merker det. Man får ikke jobbet mer heller, og det kan være slitsomt.


– Støtteordningen var ufattelig vanskelig å sette seg inn i, og det var mange regler som jeg måtte sette meg inn i ved siden av studiene. Det er mye man må tenke på og vurdere, forteller hun.Under graviditeten var Lene hos tre ulike rådgivere, som anbefalte henne å heller ta permisjon enn å studere ved siden av.– De visste hva det gikk ut på. Dette studiet er krevende og du må være tilstedet. Det er praksis, og alt dette gjorde det vanskelig å kombinere mammalivet med studielivet.Etter endt permisjon har Lene planer om å fortsette med studiene.– Planen er å forsette med studier etter permisjon. Jeg leverer i barnehage og partneren henter barnet. Vi prøver å få til en ordning som gjør det enklere for begge. Man må bare ta de utfordringene man får underveis. 
Hennes tips til studenter som er gravide eller som har planer om å bli det under studietiden, er å fullføre studieåret eller studieløpet før fødsel.– Det er mye å tenke på, for eksempel jobb, annet enn bare stipend så det går opp. Sørg for å ha en jobb du kan komme tilbake til.

 

– Noen ganger må man bare ta det som det kommer, så ordner det seg nok. Prøv å bli ferdig med førståret i hvert fall, sier hun.

 

LES OGSÅ: Les om de ulike prevensjonsmidlene!

 

Lånekassen – rettigheter og ytelser

For at du skal få godkjent foreldrepermisjon fra Lånekassen må du ikke avbryte utdanningen din eller ta permisjon for tidlig.

 

Foreldrestipend

Dersom du er gravid og under utdanning kan du søke om å få foreldrestipend hos Lånekassen. Du kan få foreldrestipend i inntil 49 uker, 3 uker før fødselen og 46 uker etter fødselen. Fordeldrestipendet tilsvarer basisstøtten, altså det du maksimalt kan få i stipend og lån, men foreldrestipendet gis som et stipend.

 

Dersom begge foreldrene er studenter har begge rett til foreldrestipendet, men det vil ikke bli gitt til begge samtidig.

 

Det er visse krav som stilles for at du kan få foreldrestipend:


 

  • Du må være tatt opp som elev eller student ved en godkjent utdanning.
  • Du må ha vært i utdanning i minst fire måneder før fødselen, og ha rett på støtte fra Lånekassen denne perioden.
  • Du må bo med barnet.
  • Din ektefelle/samboer kan ikke motta foreldrepenger fra NAV samtidig, men dersom han eller hun kun mottar 50 %, kan du likevel motta fullt foreldrestipend.

 

For å motta foreldrestipend må du være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning eller ha reservert studieplass. Hvis du skal ta permisjon tidligere må dette dokumenteres. Utdanningen kan ikke avbrytes, ellers vil du ikke ha rett på foreldrestipend.

 

Forsørgerstipend

Du kan i tillegg til foreldrestipend motta forsørgerstipend. Denne ordningen blir automatisk vurdert i det du søker om foreldrestipend. Forsørgerstipendet blir vurdert basert på din og partners inntekt og formue. Dersom både du og din partner er studenter, vil begge motta forsørgerstipend under hele studietiden.

 

LES OGSÅ: Sjalusien som ødelegger forholdet 

 

NAV – rettigheter og ytelser

Foreldrepenger

For å finne ut om du har rett på foreldrepenger under din svangerskapspermisjon, må du kontakte NAV direkte.

 

Dette er kravene for å motta foreldrepenger:

  • Du må ha hatt en inntekt i minst seks av de ti siste månedene før permisjonen starter.
  • Din parter må også oppfylle de samme kravene for å motta foreldrepenger.

 

For å få rett på foreldrepenger, må det søkes minst tre måneder før termin.

 

Engangsstønad

Dersom du ikke har rett på å motta foreldrepenger kan du likevel motta engangsstønad ved fødsel. Denne engangsstønaden utbetales for hvert barn du føder. Stønaden ligger på 84.720 kroner per barn i 2020.


 

Kristin Fauske Westbye jobber for SIØ Råd og Helse, og forteller at de fleste studenter som kontakter dem i forbindelse med graviditet lurer på hvordan økonomien skal bli og hvordan permisjon tas ut.

 

– Det er viktig at de sjekker Lånekassens muligheter og hva den skolen de går på kan gi av eventuell tilrettelegging. Hos Lånekassen har man mulighet til å søke blant annet foreldrestipend, og skulle man ha behov for det, så har de også sykestipend som kan være aktuelt om man ikke er i form til å studere før et eventuelt foreldrestipend trer inn. Har de jobbet noe ved siden av studiene, så kan de også ha krav på foreldrepenger fra NAV, sier hun. 

 

– Når jeg snakker med studenter rundt graviditet og permisjon, så er det ofte i forkant av fødsel og ganske tidlig i en graviditet. Mange kvier seg for å ta permisjon fra studiet, og «miste» sine studievenner eller kontakter, så det blir ofte generell prat rundt dette, med permisjon vs. ikke permisjon.

 

– Jeg råder ofte til at de har pass på dagtid til barnet, slik at de selv kan være på skolen på dagtid og jobbe med studier. Da har de ettermiddag og kveld fri sammen med familien. Se på studiene som en fulltidsjobb, slik at du er på jobb på dagtid og har familietid om kvelden. 


 

Hun påpeker at det likevel er mulig å utsette eksamener, innleveringer og så videre dersom du ikke rekker alt, og heller sette opp en studieplan som er tilpasset din livssituasjon. 

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet