Er du syk i mer enn 14 dager kan du gjøre om noe av lånet til stipend. Vi viser deg hvordan.

- Når du blir syk i en periode du mottar støtte fra Lånekassen, kan du få sykestipend.

Forkjølelsesesongen er over oss og mange nordmenn sliter med å komme seg opp av senga. Christin Dammen i Lånekassen strekker derfor ut en hjelpende hånd til de som bekymrer seg for forsømt lesesalstid og fremtidige eksamensresultater.

- Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend, mens vanlig stipend gjøres om til sykestipend. Beløpet du får som sykestipend er det samme som du ville ha fått i lån og stipend til sammen i den perioden du er syk.

Hvor syk må man egentlig være for å ha rett til et slikt stipend?

- Forkjølelse er nok ytterst sjelden god nok grunn til å kunne motta sykestipend. Man må være syk i mer enn 14 dager før ordningen begynner å gjelde, i Lånekassens forskrifter står det at man for å motta sykestipend må man være helt studieufør.

- Å være helt studieufør vil si at man ikke er i stand til å følge undervisningen, studere hjemme, levere oppgaver og delta på eksamen.


Hva hvis man klarer å studere litt undervegs?

- Studenter som er ”delvis studieuføre” har de samme rettigheter og plikter som helt friske studenter. Det vil si at de får samme lån og stipend som friske studenter, men også at det stilles de samme krav til bestått eksamen og normal studieprogresjon for å få gjort om deler av lånet til stipend. Delvis sykemelding er altså i praksis det samme som ikke sykemeldt – det finnes ingen mellomting, avslutter Dammen.

LES OGSÅ: Å strebe etter perfeksjonisme – Flink pike-syndrom


Et eget informasjonshefte om sykestipendet kan du laste ned her


 

 Ti ting du må vite om sykestipend:

✔Du må fylle ut skjemaet Søknad om omgjøring av lån til stipend ved sykdom. Dette kan du laste ned her.

✔I tillegg trenger du en bekreftelse fra legen eller andre med sykemeldingsrett (gjelder for eksempel enkelte manuellterapeuter og kiropraktorer). Send søknaden til Lånekassen senest seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet.

✔ For ha rett på sykestipend, må du være sykmeldt i mer enn 14 dager. Maksimalt fire måneder og to uker kan gjøres om til sykestipend i løpet av ett undervisningsår.

✔ Du må være frisk når undervisningen starter. Lånekassen gjør ikke om sykestipend hvis du var syk da undervisningen startet, men kan gjøre unntak hvis du er i gang med en flerårig utdanning.


✔Du må være helt studieufør for å få sykestipend: Det vil si at må være ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver eller delta på eksamen.

✔Du kan ikke ha rett til sykepenger, tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden i sykdomsperioden.

✔Det gis ikke stipend ved kronisk sykdom. Er du kronisk syk har du i utgangspunkt ikke rett på sykestipend fordi du er syk før undervisningen starter. Du kan i enkelte tilfeller likevel har rett på stipendet hvis du for eksempel bare er syk i perioder.

✔Blir du gravid har du har du rett på at lån blir omgjort til stipend. Les mer om dette her.

✔Du har også rett på sykestipend hvis du ikke får fulgt undervisningen hvis du har barn som er syke. Barna må i så fall være under ti år.

✔ Du må levere søknaden innen seks måneder. Har du vært syk og har rett på sykestipendet må Lånekassen ha søknaden din senest seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset var ferdig.

Kilde: Lånekassen