Sosialkonsulent - veileder er en kommunal stilling, og i NAV Grünerløkka har Nora Weinmayer flere arbeidsoppgaver.


– Saksbehandling og brukeroppfølging utgjør store deler av jobben.

– Vi har rundt seksti brukere hver som trenger sosialhjelpetjenester, så brukeroppfølgingsdelen er veldig stor, fortsetter Nora. 

– Nå jobber jeg i en avdeling med folk med helseproblematikk, hvor mange har stått utenfor arbeidslivet lenge. Da jobber jeg med å finne ut av om de har mulighet til å komme seg ut i arbeidslivet på sikt, eller om det er en annen ytelse i NAV de kan ha rett på. 

Hun avsluttet sin mastergrad i pedagogikk sommeren 2019. Selv om det ikke er krav om mastergrad i stillingen som sosialkonsulent - veileder, har erfaringen likevel kommet godt med.

 

Mitt første år som sosialkonsulent - veileder

Navn: Nora Weinmayer

Alder: 29

Utdanning: Pedagogikk

Stilling: Sosialkonsulent - veileder

Arbeidssted: NAV Grünerløkka

 

Hvordan skiller jobben seg fra det å studere?

– Det er ulikt på mange måter. Man har et mye større ansvar, og en makt ovenfor brukerne som man må være forsiktig med hvordan man bruker.

Jobben i NAV byr på mye selvstendighet. Samtidig er det alltid noen å spørre hvis man trenger hjelp.

– Slik tilgang på hjelp har man ikke alltid i like stor grad når man studerer.

En fellesnevner under de fleste overganger fra studenttilværelse til arbeidsliv, er endringer i arbeidstid.

– Personlig har det å ha faste arbeidstider vært en stor overgang; å jobbe åtte timer mandag til fredag hver uke, og kun ha fri fem uker i året. Det er en struktur man er nødt til å følge.

Selv om det er et krav om åtte timers arbeidsdag, forteller Nora at de fleste har fleksitid.

– Man må være på jobb fra ni til tre, men man kan velge selv om man vil begynne før eller etter dette tidsrommet.

– Det er også mulig å avspasere hvis man har opparbeidet seg slik fleksitid, forklarer Nora. 

På flere måter opplever hun at det er godt å komme ut i arbeidslivet etter årene som student.

– Bare det at man kan gå hjem og være ferdig for dagen. Jeg har også fått mer motivasjon til å lære nye ting. Du lærer masse nytt mens du er på jobb.


 

Hva har vært det mest utfordrende så langt?

– Det har vært utfordrende å ikke være like fleksibel lenger, at man må være til stede på arbeidsplassen fra åtte til fire.

– I jobbsammenheng har det også vært utfordrende, men på samme tid positivt, hvor raskt man er nødt til å bli selvstendig, forteller Nora.

– Det er ofte sykefravær som gjør at man blir kastet ut i nye arbeidsoppgaver, selv når man er nyansatt. 

Til tross for at NAV er en av de største offentlige etatene i landet, er det ikke så mange som virkelig kjenner til hvordan organisasjonen fungerer. Nora forteller at hennes egen uvisshet har vært årsaken til noen av de utfordringene hun har møtt på.

– Jeg visste lite om de ulike ytelsene, og måtte lære meg alt. Kunnskap om NAV er ikke noe man lærer så mye om på studier eller i løpet av tidligere skolegang.

Kanskje er kunnskap om NAV noe folk flest burde ha visst mer om?

– NAV er jo utrolig viktig, og noe alle vil gå på før eller senere. De aller fleste for pensjon, men også for sykepenger eller dagpenger.

 

 

Hva har vært det mest engasjerende så langt?

– Det jeg synes har vært det morsomste er når man får til noe med brukere, at man får til en fremgang.

– I sin helhet er det jo det det handler om; det handler om brukernes liv, og om å få noen av dem ut i jobb, fortsetter Nora. 

Det er ikke så ofte det skjer, forteller hun, men når noen først blir hjulpet ut i jobb, er dette veldig gøy og givende.

– Jeg liker godt saksbehandling, og å lære mer om hvordan man forvalter et lovverk. Det er veldig engasjerende å føle på mestring, hvilket man ofte gjør i denne jobben.

Læringskurven stopper altså ikke selv om studietiden er over.

– Vi har ofte fagdager og kurs. Jeg har for eksempel lært mer om hvordan man bruker motiverende intervjuer. Vi får mye faglig input hele tiden.


 

Samsvarer det du visste fra før av med det du vet nå?

– Jeg visste egentlig veldig lite om det å være sosialkonsulent. Jeg søkte på mye forskjellig innen NAV, så at det ble akkurat denne stillingen var litt tilfeldig.

Tidligere hadde Nora et inntrykk av NAV som litt kjedelig. Denne oppfatningen har erfaringene hun har gjort seg så langt motbevist.

– Jeg ble veldig positivt overrasket over hvor viktige brukerne er for NAV, og hvor høyt vi setter dem. Vi vil alltid brukernes beste.

– Før jeg begynte i stillingen, tenkte jeg at det handlet mye om forvaltning av penger, men det handler mer om å få mennesker ut i arbeid og unngå at de havner utenfor arbeidslivet, forklarer Nora. 

NAV forvalter så mye som en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som sykepenger, pensjon, barnetrygd og arbeidsavklaringspenger.

– Man må være sin rolle bevisst, og bruke maktposisjonen til NAV på en fornuftig måte.

LES OGSÅ: Å endre karrierevei - erfaringer og refleksjoner

 

Hva er det viktigste du har lært i løpet av din tid i jobben?

– Det må være at jeg har lært hvordan NAV fungerer. Jeg skjønte kanskje ikke at alle ytelsene er så store som de er, og at man selv bare jobber med en bitteliten del av et mye større system.

– Ellers er det praktiske jeg har lært om saksbehandling også viktig; hvordan man forvalter et lovverk og benytter de ulike fagsystemene, utdyper Nora. 

Et fagsystem er det systemet lovene forvaltes i. Det er utviklet for å registrere og behandle data knyttet til en virksomhets oppgaver. «Fasit» er for eksempel det systemet der saksbehandlingene i NAV foregår.

Et annet viktig aspekt Nora har lært i jobben som sosialkonsulent - veileder, er forståelsen for hvordan samfunnet fungerer.

– Hva det innebærer hvis noen ikke er i jobb hele livet, hvor mye det koster staten og de andre personene rundt som jobber, og hvor viktig det er med skatt for at hele systemet skal fungere.

For at systemet skal fungere optimalt, må også enda flere komme ut i jobb, forteller hun.

 

 

Hva tror du folk flest ikke vet om denne jobben?

– Jeg tror ikke folk vet hvor stort og komplekst NAV er, det visste jeg ikke selv heller.

– Når man jobber i NAV, er det også mange som kommer med private spørsmål. Jeg kan ikke svare på noen ytelser bortsett fra min. Man jobber bare med en veldig liten del i et utrolig stort system.

De utviklingsmulighetene som finnes i NAV er et annet aspekt hun peker på, som arbeidssøkere kanskje ikke vet om.

– Det er utrolig mange utviklingsmuligheter en har som arbeidstaker. Man blir aldri ferdig utlært.

– Og så tror jeg at mange er under den oppfatningen at NAV ikke vil brukernes beste, og synes organisasjonen er streng og kronglete å forholde seg til.

– Jeg forstår hvordan NAV kan oppleves strengt, vi er jo veldig nøye med dokumentasjon og slikt. Men vi vil det beste for brukerne, og det er det mange som glemmer.

Det kan være vanskelig å stå i rollen som både veileder og saksbehandler.

– Som veileder vil man hjelpe, men som saksbehandler må man av og til avslå.


 

Hvilke egenskaper bør man ha som sosialkonsulent - veileder?

– Jeg tenker at det viktigste er at man liker å jobbe med mennesker. Man bør være en god relasjonsbygger, og flink til kommunikasjon.

For mange er det sårbart å gå til NAV. Derfor bør man utvise respekt og tålmodighet ovenfor de som gjør det.

– Samtidig bør man være trygg i rollen som saksbehandler. Det er en posisjon med mye makt, hvor man tar mange avgjørelser. Mange av disse er også basert på skjønn, så det er viktig å være realistisk i bakhodet.

Man kan ikke jobbe ut fra at man synes synd på noen, forteller hun.

– Det kan også være veldig stressende arbeidsdager, så det å ha høy arbeidskapasitet er også en god egenskap.

– Man bør være strukturert og fleksibel. Noen ganger kommer det hastesaker som snur dagen opp ned, fordi de må behandles der og da, fortsetter Nora. 

En ytterligere egenskap som kan komme godt med i denne jobben, er det å være sosial. I og med at NAV er så stort, spør brukerne ofte om ting en selv ikke vet.

– Du er stadig i dialog med andre, og må spørre om ting for å få avklaring.


 

Er det noen ting du ville ha likt å vite før du begynte i jobben?

– Jeg skulle kanskje likt å vite at det er mange med veldig ulike utdannelser som får jobb innen NAV. Hadde jeg visst det, hadde jeg kanskje søkt tidligere.

Det er et mangfold av utdanningsbakgrunner som kan være aktuelle for å jobbe i NAV.

– Jeg skulle kanskje også likt å vite hvor store og ulike de forskjellige ytelsene er, og at en selv bare skal jobbe med en liten del av det.

LES OGSÅ: Hvordan få jobb i et meglerhus?

 

Har du noen tips til andre som vurderer denne eller liknende jobber?

Noe å være bevisst på mer enn et direkte tips, er ansvaret som følger med den maktposisjonen NAV har, og om en selv passer til å ha en slik rolle.

– Hvis man vil søke seg inn i NAV, vil jeg også tipse om å lese seg opp på de ulike ytelsene, og finne ut om det er noen en kunne trives bedre med enn andre.

Nora forteller dessuten om et veldig godt arbeidsmiljø i NAV, og at denne arbeidsplassen blir mer og mer populær.

– Det at mange trives veldig godt i NAV tenker jeg er viktig å få frem, fordi det er så mange fordommer mot organisasjonen der ute.

– Alle mine kolleger trives veldig godt i sine stillinger, og arbeidsplassen gjør mye for at de ansatte skal trives. Det er alltid fint å komme på jobb, avslutter Nora.