Lisa Calá Berntsson er HR Business Partner i Norges største meglerhus, Nordnet, og forteller om hva som skal til for å få jobb i et meglerhus.

– Jeg har jobbet i Nordnet siden november 2017. Jobben som HR business partner innebærer blant annet å utvikle vårt personal og personaltilbud.

– Vi er nordiske og har én business partner per land, hvor mitt land er Norge, utdyper hun. 

Sammen med sjefene i Nordnet er Calá Berntsson med på å rekruttere nye ansatte inn i meglerhuset, som forøvrig er Norges største.

– For å få ulike perspektiver og slik kunne se helhetsbildet klarere, er det viktig at vi er flere som er med i ansettelsesprosessene.

 

Hvordan få jobb i et meglerhus?

Navn: Lisa Calá Berntsson

Stilling: HR business partner

Arbeidssted: Nordnet

 

Hvilke egenskaper ser dere etter i en ansatt?

– Det er viktig å ha en blanding av mennesker med ulike egenskaper.

– Vi må være litt ulike for å bygge et godt team, men vi vil alltid ønske motiverte og engasjerte medarbeidere som deler vår lidenskap for sparing og investering, fortsetter hun. 

Det kan være vanskelig å snakke om bestemte egenskaper når det kommer til ansettelsesprosesser; ofte vil det variere mellom ulike stillinger. Likevel trekker Calá Berntsson frem lidenskapelighet som en overordnet god egenskap.  

– Lidenskapelighet er noe man bør ha uansett stilling, sammen med god serviceinnstilling.

– Jeg mener også at det er viktig å være nysgjerrig. Man kan komme langt bare ved å stille spørsmål, forklarer hun. 

Til tross for å være landets største meglerhus, er de ikke så mange på kontorene i Nordnet, og alle jobber tett sammen. Dermed er lista lav for å stille spørsmål om hva enn det måtte være.

– I alt vi gjør har vi kunden i fokus. Det er det vi alltid tenker på. Vi trenger ikke en «copy paste»-ansatt, men heller ulike folk som kan møte kunder på ulike måter.


 

Hvordan ser den aller beste søknaden ut?

– Søknaden skal forklare kandidatens bakgrunn, så slik sett er den veldig viktig. Den skal belyse det som ikke kommer frem i CV-en, det som finnes mellom linjene, forklarer hun. 

De er ikke så mange ansatte i Nordnet, og dermed er det heller ikke så mange personer som blir ansatt. Det er viktig å gi et riktig inntrykk av hvem man er, slik at de som ansetter kan vurdere om kandidaten passer og vil trives i stillingen eller ikke.

– For at et hvilket som helst forhold skal fungere, må det være riktig for begge parter. Ærlighet er derfor viktig; vi kommer alle fra et sted, uavhengig av hva som står i søknaden.

– Skriv om hva som har gjort at du har tatt de valgene du har tatt i livet. Vær ærlig og personlig, og forklar hvorfor du søker på jobben, utdyper hun. 

Hun understreker at det ikke finnes noe rett eller galt svar, og at det alltid lønner seg å fortelle om hva det var som fikk deg til å søke på jobben.

LES OGSÅ: Å finne sitt kall - hva skal jeg bli? Med karriereveileder Elaine Bloom #52

 

Hvordan ser den aller beste CV-en ut?

Calá Berntsson erindrer en forskning hun en gang leste om hvor lang tid arbeidsgivere i gjennomsnitt bruker på å lese CV-er.

– Det var noe slikt som 15 sekunder de i snitt bruker på å skanne gjennom en CV. Med det sagt, er det lurt å ha en enkel CV som er oversiktlig.

CV-en skal gå rett til poenget, og gjerne i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at den nyeste erfaringen og utdanningen kommer først.

– Del opp i en utdannings- og en arbeidserfaringsdel, gjerne slik at man enkelt ser datoene og kan se for seg en kronologisk ordning i hodet.

– Å være enkel og kortfattet er vel ofte det som kjennetegner en god CV, fortsetter hun. 

En kan tenke på CV-en som veien inn. Det er alltid mye mer å si som ikke nødvendigvis bør fremkomme i CV-en, men heller spares til intervjuet.

– Kandidaten må jo også bygge vår interesse!

 

 

Hva er suksesskriterier på et intervju med dere?

– At man kommer forberedt er alltid en god ting. Sett deg inn i selskapet, les og analyser annonseteksten og tenk godt gjennom hvorfor du søker på jobben og hva du ønsker å bidra med og oppnå, forklarer Calá Berntsson. 

– Tenk også over hva du ønsker å få ut av intervjuet, og hvilke spørsmål du ønsker svar på.

I en intervjusituasjon kan det være lett å falle inn i en rolle som bekreftende ovenfor det arbeidsgiveren spør om og ser etter, og glemme litt bort hva man selv ønsker og er ute etter som arbeidssøker.

– Som rekrutterere liker vi at folk stiller spørsmål og får vite om de selv er rette for rollen det er snakk om.

– Kandidaten bør være åpen og spørre om det de lurer på, og samtidig svare ærlig på de tingene vi spør om, utdyper hun. 

Intervjuet avhenger også av hva slags type stilling det søkes på i meglerhuset, og hvilken kontekst man kommer inn i. I et meglerhus er det flere ulike roller. 

– En bør ikke være redd for å si at man ikke vet noe. I en ny jobb vil det alltid være en læringskurve, og man skal være forberedt på å møte på ting man ikke kan.


 

Hva kan man gjøre som student for å øke sjansene for å få jobb i et meglerhus?

Et gjennomgående tips Calá Berntsson har til alle studenter, er rett og slett å forfølge sine interesser.

– For å jobbe i et meglerhus må du være interessert i børs, finans og investeringer generelt. 

– Dersom du ikke leser aviser og følger med på det som skjer i økonomien, vil du sannsynligvis ikke komme gjennom som troverdig i din interesse, forklarer hun. 

– Vi har jo et yrke som er veldig koblet til makroøkonomi og samfunnet som helhet. 

– Jeg tror det å ha en generell interesse for slike ting, og for børsen, er veldig fordelaktig – ikke bare med tanke på å få jobben, men også for å trives på jobb, fortsetter hun. 

Å følge hjertet når det kommer til utdanning, og gjøre det som en selv synes er interessant, kommer til å lyse gjennom i jobb- og ansettelsessituasjoner resten av livet.

– Jeg møter mange studenter som tenker på karriere, hva man bør eller ikke bør gjøre. Men tingen er at man skal jobbe så utrolig lenge, at man virkelig bør gå for noe man liker selv.

Dersom man har interesse for børsen, er det en rekke ting man kan gjøre som student for å øke sjansene sine.

– Man kan for eksempel følge Nordnet og laste ned appen, og lære seg ting på egenhånd, forklarer Calá Berntsson. 

– D
et er mange ulike måter å komme inn i de ulike forumene på, og lære mer om hva verdipapirer og børsen handler om.

– Vær aktiv i din interesse. Det finnes podkaster, studentforeninger og mye annet som kan hjelpe deg med å dyrke interessen din, utdyper hun. 

– Deltar du i en interesseforening for børs og aksjer mens du studerer, vil dette også kunne tjene som et synlig bevis på din CV for din interesse.  


 

Hvor mye har relevant arbeidserfaring å si?

Calá Berntsson forteller at arbeidserfaring stiller ganske likt som det studier gjør, når det kommer til å jobbe i et meglerhus.

– Erfaringen er en del av helheten. Vi ser ikke så mye etter den ene eller den andre erfaringen, men heller om man har jobbet med mennesker – uansett på hvilken måte det har vært.

– At du har investert i aksjer og fond på privat hånd kan være like relevant som arbeidserfaring for enkelte stillinger, fortsetter hun. 

– Innen et serviceyrke har man kanskje lært seg hvor vanskelig og utfordrende service kan være, og hvem man selv er i slike situasjoner.

De fleste arbeidserfaringer har altså en viss verdi når man søker jobb i et meglerhus, så lenge de har bidratt til selvutvikling og vekst.

– Det er fint hvis kandidaten har noen form for arbeidserfaring, slik at vi kan få et så ærlig bilde som mulig av hvem man er på jobb.

– Dette er noe en kan få på ulike måter, og vi er ikke låste til bestemte typer arbeidserfaring, forklarer hun. 

Hun understreker at krav til tidligere arbeidserfaring vil variere noe i henhold til hvilken type stilling det er snakk om.

 

 

Er det et krav å ha master, eller holder det med bachelor?

– Det holder faktisk å bare ha bachelor.

Selv om det ikke kreves mastergrad i Nordnet, er det likevel rom for å bygge videre på utdanningen sin, hvis den ansatte i meglerhuset ønsker det.

– Det er mange som tar en bachelor og vil jobbe litt før de går videre til en mastergrad. Det er positivt både for oss og for en ansatt at de kan få bygge videre på den kunnskapen de har.


 

Hvilke studieretninger ser dere på som mest relevante?

Det er et visst kunnskapskrav til alle de ulike stillingene i Nordnet, men utover dette er det veldig åpent for hva slags kunnskap som kan være relevant for ulike stillinger. 

– De fleste stillingene går på hvem man er som person, og at man har en utdannelse i det hele tatt. Hos oss er det veldig blandet hvilke utdanninger folk har.

– Økonomi er jo veldig vanlig, og har mye å gjøre med det vi driver med. Hvis man har valgt en slik utdanning på grunn av interesse, er jo det flott, forteller Calá Berntsson. 

Et tilbakevendende råd når det kommer til utdanning er å følge sin interesse, og hvis det virkelig er meglerhus en ønsker å jobbe i, vil en kandidat som brenner for sitt felt stille sterkere.

– Man skal la interessen styre, og så kan man få jobb i et meglerhus hvis det passer.

– Hvis du gjør noe du synes er gøy, kommer det med jobb til å løse seg på veien. Man orker ikke å gjøre noe over lengre tid som man ikke interesserer seg for, utdyper hun. 

Calá Berntsson understreker verdien av enhver utdanning, og den karakterbyggende prosessen det er å bruke noen av livets år på å ta en utdannelse. 


 

Hvorfor skal en nyutdannet søke jobb i et meglerhus som Nordnet?

– Jeg tror Nordnet er stedet for deg hvis du vil jobbe med lidenskapelige mennesker.

– Det er et sted hvor vi tror på vår visjon, og demokratiserer sparing og investeringer, uavhengig av hvilken rolle vi har, fortsetter hun. 

Hun forteller om en arbeidsplass med god kultur og et drevent miljø, som også har det veldig morsomt sammen.

– Vi tror mye på individer og personer, og den menneskelige faktoren. Det vi legger inn av arbeidsinnsats, får vi også tilbake for.

– I Nordnet får man virkelig en pangstart inn i børsen. Det finnes så mye å ta for seg og lære, og man kan lære veldig bredt, forteller Calá Berntsson. 

Nordnet er en arbeidsplass hvor man utvikler seg raskt og alltid lærer nye ting – ikke minst det å ha tro på seg selv i det man gjør. 

– Vi jobber jo med sparing og investeringer på en teknisk arena, men til syvende og sist jobber vi hovedsakelig med mennesker.