Hva er økologisk mat? I matbutikken finner du også organisk mat. Vi finner matvarer som er usprøyta og naturlige. Mener man det samme, eller snakker man om forskjellige ting? Og er det mer riktig å bruke den ene betegnelsen framfor den andre? Er også du forvirret over begrepene som brukes om økologisk mat?


Økologisk Landbruk

Begrepet "økologisk landbruk" omfatter mer enn ordet økologi i vitenskapelig forstand. I Norge er betegnelsen økologisk landbruk lovbeskyttet og brukes som en felles betegnelse for ulike driftsretninger hvor en tar langsiktige, økologiske hensyn. Biologisk-dynamisk landbruk er en egen driftsretning, og inngår under fellesbetegnelsen økologisk landbruk.

Økologisk mat

For å kunne bruke betegnelsen "økologisk" på produkter må produksjonen være kontrollert og godkjent i henhold til forskrift om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler. I Norge er Debio kontroll- og sertifiseringsinstans for økologisk produksjon og foredling.


Usprøyta, biologisk og organisk


Betegnelsene "usprøyta", "biologisk" eller "organisk" er ikke lovbeskyttet i Norge og skal ikke brukes som betegnelser på produksjonsmåte. Betegnelsen "naturlig" er svært upresis og bør heller ikke brukes. Derimot brukes ordene organisk og biologisk mye ved beskrivelse av prosesser og teknikker i økologisk landbruk, f.eks organisk materiale og biologisk mangfold.


Utenlandske benevnelser på økologisk mat

Ulike land har valgt ulike fellesbetegnelser på de økologiske landbruksmetodene.

 - I Storbritannia og USA brukes "organic"
 - I Tyskland, Danmark og Sverige brukes "økologisk"
 - I Italia, Portugal og Frankrike brukes "biologisk / biologica"

LES OGSÅ: Bruschetta, svinnende kjærlighet, tomatsuppe med medisterboller, omelettburger, nudler, pastasalat

Den internasjonale sammenslutningen av organisasjoner som arbeider med økologisk landbruk (IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements) bruker "organic" som begrep og har det i sitt navn, fordi engelsk er deres offisielle språk.


kilde: matportalen.no