(StudentTorget.no):

Siste frist for å søke høyere utdanning er i dag. Samordna opptak valgte å forlenge fristen med én dag som følge av tekniske problemer med nettsiden i helgen. 

Vi har laget en stor utdanningsguide for å gjøre valget litt enklere.  

Hva vil du bli? Hva skal du studere? 

Det finnes utallige utdanninger og yrkesveier. Hva bør avgjøre valget mellom dem? Interesser eller jobbmuligheter, drømmen eller fornuften?

Se hele guiden her!

Norge mangler 6000 førskolelærere og vil ha behov for nærmere 15 000 lærere før 2020. Samtidig vet vi at det allerede mangler 16 000 ingeniører i Norge. 

Men skal du ta hensyn til behovet i arbeidsmarkedet, eller skal du bare lytte til egne interesser og drømmer? Eller finnes det kanskje en middelvei? 

- Det er enkelte yrker vi virkelig vil få behov for i fremtiden, og andre yrker som ikke har like store arbeidsmuligheter. Det er viktig å finne blanding mellom følelser og fornuft og å orienter seg om hva Norge trenger av arbeidskraft i fremtiden, sier karriereveileder Trude Kvammen Ekker. 

Veileder Alf Merkesdal legger til at du må tenke på hvilke fag du liker best på skolen. 

- Kanskje vet du at du er analytisk anlagt, du liker matte, kjemi og fysikk sånn helt av deg selv. Hvis du i tillegg er interessert i teknologi, elektronikk, mekanikk og lignende realfaglige retninger, er det kanskje på sin plass å velge et ingeniørstudium? Hvis du er like analytisk, men er mer nysgjerrig på mennesker, sinn, kropp og samfunn, er det mer nærliggende å velge for eksempel medisin, psykologi eller et samfunnsfag. Slik ser du at du ved å legge merke til dine egne naturgitte tendenser og langvarige interesser, vil kunne få verdifull informasjon om det riktige yrkesvalget, sier Merkesdal. 

Les mer om hva Trude Kvammen Ekker, Alf Merkesdal og andre eksperter og veiledere sier i StudentTorgets store utdanningsguide. Vi håper den kan gjøre ditt studievalg litt enklere. Søknaden registrerer du på nettsidene til Samordna opptak. 

Se hele guiden her!