(StudentTorget.no):

Unngå høy skatt og avkorting av stipendet

Skyhøy skatt og trekk i stipendet venter deg dersom du tjener mer enn Lånekassens inntektsgrense.

I månedene hvor studiestøtten glimrer med sitt fravær, er det for mange nødvendig å ha en godt betalt sommerjobb. Men vær på vakt! Overskrider du Lånekassens beløpsgrense, taper du så mye som 8 av 10 lønnskroner.

Titusener studenter får avkortning
Mange tusen studenter mister hele eller deler av stipendet sitt hvert år.

- Nærmere 40.000 studenter får avkortning i stipend og lån hvert år, opplyser Astrid Mjærum,
informasjonsdirektør i Lånekassen til VGNett/Dine Penger.

Avkortningen skjer dersom studentene tjener for mye, har for høy formue eller mottar for store trygdeytelser.

 

25.000 studenter tjente for mye

Lånekassens kontroll for høsten 2009 viser at 38 200 studenter fikk kutt i stipendet på grunn av høy inntekt, formue eller trygd i 2008. 25 600 studenter fikk redusert stipend på grunn av høy inntekt og 7 500 fikk redusert stipend på grunn av trygd.  Når skatteoppgjøret er klart høsten 2010, vil det skje en tilsvarende kontroll for 2009.


 

Stipendet avkortes først

For 2010 er Lånekassens inntektsgrense 136 061 kroner dersom du har studiestøtte hele året og 340 153 kroner dersom du kun får støtte for et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår.

Dersom du har inntekter som overskrider disse grensene, blir utdanningsstipendet avkortet.

LES OGSÅ: Bunnpriskonkurranse: Vinnerne er trukket

 

Kan miste halvparten

Dersom du tjener over inntektsgrensen, vil det trekkes 5 prosent for hver måned du har fått stipend. Dette beløpet gjøres deretter om til lån.

Eksempelvis blir det da slik at om du mottar stipend for 10 måneder, vil altså 50 prosent av stipendet du opprinnelig fikk bli omgjort til lån. Dette skal betales tilbake, med renter.

Tjener du for eksempel 180 000 kroner i 2010, og har fått støtte i ti måneder, har du altså tjent 43 939 kroner for mye (180 000 kroner minus 136 061 kroner).

Dersom du har fått studiestøtte i ti måneder, vil du nå miste halvparten av 43 939 kroner, hvilket utgjør 21 970 kroner.

Dette svir i lommeboka, ettersom stipendet opprinnelig ikke skal betales tilbake.


 

Skyhøy «skatt»

Det skal også betales skatt av arbeidsinntekten. For inntekter mellom 88 333 og 202 222 kroner, er skattesatsen på den siste krona du tjener – marginalskatten – 25, 7 prosent. Legger vi sammen skatteprosent med avkortningsprosenten i stipendet for 10 måneder, gir det en skattesats på 75, 7 prosent på all inntekt mellom 136 061 og 202 222 kroner.

Tjener du over 202.222 kroner, blir kuttet og skatten tilsammen 85,8 prosent. Du sitter igjen med stusselige 14 kroner og 20 øre for hver hundrelapp du tjener, skriver VGNett/Dine penger. 

          

MARGINALSKATT PÅ LØNNSINNTEKT 2010

0 – 39.600: 0 %
39.600 – 57.558: 25%
57.558 – 72.600: 7,8%
72.600 – 88.333: 35.8%
88.333 – 202.222: 25.7%
202.222 – 456.400: 35.8%
456.400 – 741.700: 44.8%
741.700 - : 47,8% 

LES OGSÅ: Club Fantoft

 

Tjen inntil 72.600 kroner

Studenter bør jobbe som mye som mulig inntil årslønnen kommer opp i 72 600 kroner. På inntekt mellom 57 558 og 72 600 kroner er nemlig marginalskatten så lav som 7, 8 prosent.

Studenter kan tjene inntil 39.997 kroner i 2010 uten å betale skatt. Tjener du mer, må du skaffe deg skattekort og på inntekter mellom fribeløpet og 57 558 kroner er marginalskatten 25 prosent. På inntekter inntil grensen på 136 031 kroner er marginalskatten 25,7 prosent.


 

Formuesgrenser

For å beholde maksimalt stipend i kan du ikke ha nettoformue over 278 589 kroner. Dette er grensen for enslige i kalenderåret 2010/2011. Tilsvarende er grenser for ektefeller og samboere med felles barn på 535 053 kroner.  Formue over disse grensene reduserer stipendet med 2 prosent per måned for enslige og 1 prosent per måned for gift eller samboer med felles barn.

Kilde: VGNett/Dine Penger