Yrkesintervju: Analytiker

Du er her: StudentTorgetKarriere / Yrker / Analytiker

 YRKESINTERVJU:  Analytiker


Navn: May Camilla

Stilling: Analytiker

Arbeidsgiver: SpareBank 1 Gruppen (Les mer om jobbmuligheter i Sparebank 1 Gruppen)

Yrkesbeskrivelse: Les om yrket Analytiker

 

 ARBEIDSGIVER

 Les om jobbmuligheter i Sparebank 1

Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som forretningsanalytiker i et av Norges største forsikringsselskaper. Som forretningsanalytiker jobber man tett opp mot ledelsen i selskapet. En av mine viktigste oppgaver er å bistå ledelsen med relevante analyser og beslutningsgrunnlag. I tillegg til å holde meg løpende oppdatert om markedet, er det min oppgave å sørge for at potensielle investorer og andre interessenter får oppdatert og kvalitetssikret informasjon. Videre bidrar jeg i selskapets forretningsutvikling hvor min rolle er å ta ansvar for business case og andre investeringsanalyser. Jeg bistår også de ulike forretningsområdene som prosjektleder når det trengs.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Haha, det var et godt spørsmål. Jeg må vel egentlig si at det ikke finnes en ”typisk” arbeidsdag for meg. Siden arbeidet mitt til enhver tid er avhengig av hva som skjer i selskapet for øvrig, vil også arbeidsoppgavene og arbeidsområdene variere veldig. Dagen i dag har jeg brukt til å forberede noen saker til styremøtet neste uke. Når jeg er ferdig med det, ligger en månedsrapport og en konkurrentanalyse og venter på å få litt oppmerksomhet. Innimellom slagene jobber jeg med to prosjekter, hvor det ene skal følges opp og evalueres, mens det andre er helt i startfasen og vil kreve mye fokus fremover. Morgendagen tar jeg som den kommer, det dukker nok opp noe jeg ikke vet om i dag, så det er ikke alltid lett å planlegge detaljene. Men det er jo noe av det beste med jobben min!


 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

I tillegg til å ha en god forståelse for økonomifaget, må du være nysgjerrig og uredd. Stillingen krever at du til enhver tid holder deg oppdatert på den informasjonen som er tilgjengelig, det vil si at hodet ditt ”alltid” er på jobb[KJH1] . Da er det en fordel om du klarer å trekke ut det som er viktig, og samtidig er flink til å forenkle komplekse bilder.

Som analytiker er du selvdrevet, det vil si at det ikke er noen som forteller deg hva du skal gjøre. Det er din jobb å vite det andre trenger å vite før de vet at de trenger å vite det. Derfor er det viktig at du er selvstendig. Og så er det en siste ting: du må ikke være redd for å si hva du mener. Det å være kritisk og stille spørsmål er en del av jobben din.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

Hvordan er den typiske karrierevegen videre i ditt yrke / din bransje?

Det er vel ingenting som er helt typisk ved den videre karriereveien i mitt yrke. Siden både utdannelsen og yrkeserfaringen er såpass allsidig, vil det være muligheter for å jobbe med det meste innenfor økonomi, ledelse og forretningsutvikling. Men stillingen gir nok et solid grunnlag for å komme langt for de som ønsker det. Jeg tror det beste rådet jeg kan gi, er et råd jeg fikk fra min mentor: ”gjør ditt beste der du er til enhver tid, så vil du komme dit du ønsker raskere enn du tror”.


 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

Vi rekrutterer i hovedsak ikke nyutdannede kandidater til analytikerstillinger. Vi har imidlertid en konserntrainee som er nyutdannet og som skal jobbe hos oss i seks måneder før han skal videre til tre andre selskap i SpareBank 1-Gruppen. Han jobber for økonomisjefen i SpareBank 1 Skadeforsikring og har blant annet ansvar for å drive et kostnadsoppfølgingsprosjekt. Som nyutdannet økonom er det veldig populært å velge en traineestilling hos en av de store seriøse aktørene, som for eksempel DnB NOR, Storebrand, Statoil eller SpareBank 1 Gruppen i Oslo. Da får du prøvd ulike selskaper og fagområder, samtidig som du får vist deg frem i et stort selskap hvor det ellers kan være vanskelig å utmerke seg. For meg var dette en unik start på karrieren, og det var nok avgjørende for den stillingen jeg har i dag.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH) og statsviter fra Universitetet i Bergen (UiB).


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Før jeg begynte som forretningsanalytiker var jeg Konserntrainee i SpareBank 1 Gruppen i to år. Da jeg var ferdig med traineeprogrammet ble jeg kontaktet av SpareBank 1 Skadeforsikring som opprettet en stilling som forretningsanalytiker. Jeg tror grunnen til at de valgte nettopp meg, var at jeg har stor arbeidskapasitet, er flink til å strukturere og håndtere tall og informasjon, og at jeg er analytisk. I tillegg til disse egenskapene, tror jeg de la vekt på at jeg er uredd og har bein i nesa. Og det hjalp nok med fire solide attester fra de øvrige datterselskapene i SpareBank 1 Gruppen.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Først og fremst vil jeg anbefale deg å velge en utdannelse innenfor økonomi eller en tilsvarende utdannelse som gir deg et godt analytisk verktøy, som for eksempel ingeniørutdannelsen. Det er også en fordel om du er interessert i det som skjer rundt deg, både nasjonalt og internasjonalt. Og siden det er vanskelig å få en stilling som analytiker som nyutdannet, vil jeg anbefale deg å få mest mulig erfaring underveis, gjerne i form av internships eller andre typer jobber som kan være relevant for forretningsforståelsen innenfor det fagfeltet du ønsker å jobbe med.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har? (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)

Vi krever at du har en mastergrad i økonomi/finans, og gjerne en bakgrunn fra revisjon eller tilsvarende økonomifunksjon. Du kan også ha bakgrunn fra andre stillinger; det viktigste er at du har et godt hode, gode referanser og god forretningsforståelse. Det finnes også selskaper som rekrutterer nyutdannede analytikere.

Karaktermessig må du kunne vise til gode resultater, fordi arbeidsgiver anser dette som en indikator på at du er flink til å tilegne deg kunnskap og kan gjøre nytte av den på en god måte. Det vil også være en fordel om du kan vise til såkalte ”utenomfaglige aktiviteter”, som for eksempel politikk, idrett eller engasjement i en studentforening. En deltidsjobb ved siden av studiene vil også være positivt.

Når det gjelder personlige egenskaper, syns jeg det er vanskelig å si hvordan en analytiker skal eller bør være. Men det finnes nok noen egenskaper som vil hjelpe deg godt på vei dersom du har en analytikerspire i magen. For det første er det en fordel om du er nysgjerrig og liker å tilegne deg ny kunnskap. Du må være glad i å stille spørsmål og ikke være redd for å utfordre eksisterende tankemønstre. Det er også viktig å være en god relasjonsbygger, fordi en dyktig analytiker er avhengig av å ha et stort nettverk. Til slutt vil jeg si at det aller, aller viktigste er interesse for faget. Hvis du ikke liker det du jobber med, kan jobben bli fryktelig krevende.


 

Et siste spørsmål! Hva er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Det beste med å jobbe i min bransje er at det alltid skjer noe nytt og spennende, slik at dagene aldri blir like!! Som forretningsanalytiker vil du også få et solid innblikk i hvordan selskapets ledelse og styre arbeider, noe som er svært verdifullt hvis du selv tenker å gå i de baner etter hvert.

Når det gjelder frynsegoder er bank, forsikring og finans den beste bransjen man kan jobbe i. Mer vil jeg ikke si ;)

 

Takk for at du svarte og lykke til videre!

 JOBBMULIGHETER: Analytiker


Arbeidsgivere og ledige stillinger:
Se alle aktuelle arbeidsgivere
Se alle ledige stillinger

Relatert bransje: Salg / Markedsføring
Arbeidsgivere i bransjen | Ledige stillinger i bransjen

Relatert bransje: Finans: Verdipapirer / Megling
Arbeidsgivere i bransjen | Ledige stillinger i bransjen

 

 UTDANNINGER RETTET MOT YRKET: Analytiker


Utdanninger rettet mot yrket:
Se oversikten over relaterte utdanninger

Skoleoversikt:
Se oversikten over skoler i Norge