Politijurist

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Politijurist

Som politijurist er du utdannet jurist, og arbeider for politi- og påtalemyndighetene. En politijurist har i tillegg til politimyndighet også påtalemyndighet, det vil si rett til å reise tiltale i en straffesak.

Hovedoppgaven er å være etterforskningsleder, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om en sak skal tas til retten eller ikke. Politijurister er ledere, og deres avgjørelser kan ikke overprøves av andre i politiet. Politijurister tar del i vaktordninger for påtalemyndigheten i politiet, såkalt jourvakt. Som jourhavende tar du beslutninger om tvangsmiddelbruk, som for eksempel pågripelser og ransaking.

Politijurister kan være ansatt som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2. Politifullmektig er en opplæringsstilling du normalt har i 1 til 2 år, inntil du får tildelt utvidet påtalekompetanse. Som politifullmektig har du en veileder som har ansvar for opplæringen i arbeidet. Stilling som politiadvokat kan du søke når du har fått utvidet påtalekompetanse. I noen tilfeller kan du søke stilling som politiadvokat uten påtalekompetanse, dersom du har advokatbevilling. Personer med spesiell kompetanse eller lang erfaring kan søke stilling som politiadvokat 2.


Som politijurist samarbeider du med andre yrkesgrupper i politi- og påtalemyndighetene, deriblant politibetjenter og advokater. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper, som helsepersonell og personer i offentlig forvaltning.

Jurister kan også ha andre stillinger i politiet, for eksempel lensmann og politioverbetjent. Noen juriststillinger i politiet er ikke tillagt politi- og/eller påtalemyndighet, for eksempel namsfullmektig, personvernrådgiver eller innen sivil rettspleie. 

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Personlige egenskaper - Politijurist

Som politijurist må du ha gode lederegenskaper, være beslutningsdyktig og kunne takle stress. Du er etterforskningsleder og må kunne analysere store mengder informasjon hurtig for å avgjøre veien videre i etterforskningen. Selv om jobben i stor grad er selvstendig, bør du ha gode samarbeidsegenskaper. Høy grad av integritet er også viktig for å kunne fatte tøffe beslutninger. Du bør ha høye etiske standarder, ha evne til å motivere medarbeidere samt kunne planlegge og prioritere. 

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Politijurist

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Politijurist

 

 

 

Jobbmuligheter - Politijurist

Politijurister er ansatt i et av landets politidistrikter eller i et av politiets særorgan.

KarriereStart.no - Temaside Politijurist

KarriereStart.no - Stillingsannonser Politijurist

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Politijurist

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner