Hva gjør en kybernetiker

Som kybernetiker jobber du med å observere og beskrive teknikken og dynamikken i teknologiske og/eller biologiske prosesser. Kybernetes er et gresk ord, og betyr ”den som styrer”. Du styrer altså alt som beveger eller endrer seg. I teknisk kybernetikk handler dette om bevegelse, og styringsmekaniske i teknologiske innredninger som for eksempel fly, roboter, fartøyer eller industrielle prosesser. Du kan også jobbe med det samme innenfor biologi og medisin.

Du kan jobbe med:

- Fartøystyring
- Industrielle datasystemer
- Miljøovervåking og utslippsdeteksjon
- Aktiv regulering av motorer for å gi mindre miljøutslipp
- CO2-fri gasskraftteknologi med høy virkningsgrad
- Robotstyring
- Nanoposisjonering
- Optimal utnyttelse av fôrressurser ved oppdrett av fisk
- Styresystemer i forbrukerelektronikk
- Medisinsk teknologi

Arbeidsoppgaver

Det er mange og varierte oppgaver knyttet til kybernetikk og du kan jobbe i mange fagfelt, og innfor mange ulike områder. Arbeidsoppgaven varierer ut ifra hva du har spesialisert deg innenfor, men kan innebære oppgaver knyttet opp mot fartøystyring, ny energi, biomedisinsk bevegelse, medisinsk billeddannelse og robotteknikk.
Oppgavene går ut på å utvikle styringsmekanismer. Mye arbeid ligger dermed i utviklingen, og planleggingen av dette. Beregninger, matte- og fysikkformler er dermed en del av arbeidet. Mye tid går med til å prøve seg frem ved å lage prototyper av ulike slag.


Spesialiseringer

Du kan spesialisere deg innfor ulike områder som:

Transport og marin virksomhet
- Styring av fly, skip, plattformer og undervannsfartøyer
- Blokkeringsfrie bremser, “anti-spinn” og “cruise control” i biler
- Sikkerhetssystemer for overvåkning av fly og togtrafikk

Medisin
- Signalbehandling og datavisualisering i ultralydsdiagnostikk
- Styrbare proteser og annen biomedisinsk bevegelse

Industrien
- Styring av industriroboter
- Styring og overvåkning av kjemiske prosesser
- Styring og overvåkning av energisystemer

Personlige egenskaper - Kybernetiker

Som person bør du være teknisk, og interessert i å løse et problem. Det er også en fordel om du er nysgjerrig og liker små detaljer. I tillegg til å være løsningsorientert bør du ha en genuin interesse for utvikling av teknologi, og det viktig at du liker fag som fysikk, matematikk, informasjonsteknologi og elektronikk. Det kan dessuten være en fordel om du er strukturert i ditt arbeid ettersom det kan bli mange små detaljer.


Yrket kan ofte innbære at man må jobbe med prosjekter i ulike deler av landet og/eller i utlandet, så du bør like å reise.

Utdanning / kompetansekrav - Kybernetiker

For å komme inn på studie innen kybernetikk må du ha generell studiekompetanse, med realfagene, matte og fysikk. Det er et høyt snitt for å komme inn, så du bør ha gode karakterer med deg fra videregående.

Du kan ta en mastergrad (5år) eller så er det mulig å bygge videre på ingeniørutdanningen og ta 2 år med kybernetikk på NTNU.

Studievalg.no - Relaterte studier til Kybernetiker


Jobbmuligheter - Kybernetiker

I og med at du blir allsidig med en utdannelse innenkubernetikk er det din spesialisering som vil være med å påvirke hvor du får jobb. Det er behov for folk med denne utdannelsen, i ulike bransjer.

KarriereStart.no - Temaside Kybernetiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kybernetiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kybernetiker

Lønnsnivå - Kybernetiker

Lønnen varierer etter utdannelsesnivå, arbeidsplass og ansiennitet. Gjennomsnittet ligger likevel et sted mellom 350 000 kroner og 500 000 kroner i følge statistisk sentralbyrå.

Mer informasjon / linker

http://www.ntnu.no/itk/hovedside

http://www.uio.no/studier/program/eld-master/kybernetikk/

http://www.uis.no/om_uis/teknisk-naturvitskapleg_fakultet/petroleumsteknologi/


http://www.hibu.no/studietilbud/ingeniorutdanning/elektro/kybernetikk_mekatronikk/

http://www.ssb.no/lonnansatt/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner