Hva gjør en kjemiingeniør

Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.

En stor del av norsk industri er knyttet til kjemi, ikke minst innen oljerelatert industri.

Kjemiingeniøren har kunnskaper ikke bare om kjemi, men også om ingeniørorienterte prosessfag og datateknologi.

Kjemi er dessuten et grunnleggende fag for forståelse og problemløsning, med tanke på bærekraftig utvikling, global oppvarming, vannkvalitet og renseteknologi.

 

Arbeidsoppgaver

Kjemiingeniører kan delta i forskningsprosjekter, for å utvikle nye analysemetoder eller kjemiske prosesser.

De kan være med på å planlegge og utføre analyser.

For eksempel, i forbindelse med:

 • Miljøovervåkning
 • Kontroll av kjemiske produksjonsprosesser
 • Medisinske undersøkelser
 • Næringsmiddelkontroller
 • Flere kjemiingeniører har også valgt å satse på markedsføring og salg.

 

Sentrale arbeidsoppgaver for kjemiingeniøren:

 • I oppstartfasen og daglig produksjon: ansvar for å kontrollere virksomhetens råvarer og ferdige produkter, samt sikre kvaliteten.
 • I prosjekteringsfasen: planlegge hele produksjonsprosessens gang, alt fra behovet for nye fabrikkanlegg til hvilken kjemisk prosess og hvilke maskiner som skal benyttes.

 

Kjemiingeniører finner du i ingeniørselskaper, oljeselskaper og annen oljerelatert industri, næringsmiddelindustri, akvakultur, vannforsyning, miljøovervåkning, forsking og utvikling.

 

Personlige egenskaper - Kjemiingeniør

Kjemiingeniøren har en bred og allsidig utdanning som er etterspurt og gir mye spennende arbeid.

Denne typen ingeniører kan arbeide med alt fra drift av laboratorier og prosessanlegg til utvikling av nye metoder og anlegg.


 

Utdanning / kompetansekrav - Kjemiingeniør

Ingeniørutdanningene krever generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg, kreves det realfagskombinasjoner. Disse kan variere.

Hvis du ikke har tilstrekkelig realfag fra videregående skole, kan du ved enkelte skoler ta et ettårig ingeniørforkurs, hvor du får tatt de realfagene du trenger. Noen høgskoler tilbyr sommerkurs og/eller ekstrastudier inkludert det første året.

Ved enkelte høgskoler gis det også anledning til opptak gjennom Y-veien, dersom man har relevant fagbrev.

Utdanningen er tilpasset behovet til næringslivet i regionen, og er utviklet i nær dialog med relevante aktører innen privat og offentlig sektor.

Les mer om studiemuligheter for yrket Kjemiingeniør:

 

Jobbmuligheter - Kjemiingeniør

Kjemiingeniørutdanning kvalifiserer til en rekke forskjellige jobber i mange ulike fagområder:

 • Kjemisk industri (kjemikalier, maling, løsemidler, papir, røntgenkontrastvæsker med flere)
 • Analyselaboratorier (for eksempel innen oljeindustri, papirindustri med flere)
 • Miljølaboratorier
 • Kjemikalie- og utstyrsdistributører
 • Medisinske laboratorier/kreftforskning
 • Matkontroll
 • Forsknings- og utdanningsmiljøer
 • Oppdrettsnæring (fisk)
 • Legemiddelindustri
 • Oppstart av egen virksomhet

 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kjemiingeniør:

 

Lønnsnivå - Kjemiingeniør

Behovet for ingeniører er for tiden stort.

Lønnsnivået til kjemiingeniører avhenger av utdannelse, ansiennitet og kompetanse, men er som regel god.

 

Mer informasjon / linker

 • Norsk Kjemisk Selskap - har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora: www.kjemi.no
 • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no