Hva gjør en kjemiingeniør

Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.

En stor del av norsk industri er knyttet til kjemi, ikke minst innen oljerelatert industri. Kjemiingeniøren har kunnskaper ikke bare om kjemi, men også om ingeniørorienterte prosessfag og datateknologi. Kjemi er dessuten et grunnleggende fag for forståelse og problemløsning med tanke på bærekraftig utvikling, global oppvarming, vannkvalitet og renseteknologi.

Arbeidsoppgaver
Kjemiingeniører kan delta i forskningsprosjekter for å utvikle nye analysemetoder eller kjemiske prosesser. De kan være med på å planlegge og utføre analyser. For eksempel i forbindelse med :

- Miljøovervåkning
- Kontroll av kjemiske produksjonsprosesser
- Medisinske undersøkelser
- Næringsmiddelkontroller
- Flere kjemiingeniører har også valgt å satse på markedsføring og salg.

Sentrale arbeidsoppgaver for kjemiingeniøren:


I oppstartfasen og daglig produksjon: ansvar for å kontrollere virksomhetens råvarer og ferdige produkter, samt sikre kvaliteten.

I prosjekteringsfasen: Planlegge hele produksjonsprosessens gang - alt fra behovet for nye fabrikkanlegg til hvilken kjemisk prosess og hvilke maskiner som skal benyttes.

LES OGSÅ: Lyst til å studere bioteknologi- og kjemiingeniør? Da bør du lese dette!

Personlige egenskaper - Kjemiingeniør

Kjemiingeniøren har en bred og allsidig utdanning som er etterspurt og gir mye spennende arbeid. Denne typen ingeniører kan arbeide med alt fra drift av laboratorier og prosessanlegg til utvikling av nye metoder og anlegg. Kjemiingeniører finner du i ingeniørselskaper, oljeselskaper og annen oljerelatert industri, næringsmiddelindustri, akvakultur, vannforsyning, miljøovervåkning, forsking og utvikling.

Utdanning / kompetansekrav - Kjemiingeniør

Ingeniørutdanningene krever generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves det realfagskombinasjoner. Disse kan variere. Hvis du ikke har tilstrekkelig realfag fra videregående skole, kan du ved enkelte skoler ta et ettårig ingeniørforkurs, hvor du får tatt de realfagene du trenger. Noen høgskoler tilbyr sommerkurs og/eller ekstrastudier inkludert det første året. Ved enkelte høgskoler gis det også anledning til opptak gjennom Y-veien dersom man har relevant fagbrev


Utdanningen er tilpasset behovet til næringslivet i regionen, og er utviklet i nær dialog med relevante aktører innen privat og offentlig sektor.

Studievalg.no - Relaterte studier til Kjemiingeniør


Jobbmuligheter - Kjemiingeniør

Kjemiingeniørutdanning med kvalifiserer til en rekke forskjellige jobber i mange ulike fagområder.

- Kjemisk industri (kjemikalier, maling, løsemidler, papir, røntgenkontrastvæsker med flere)
- Analyselaboratorier (for eksempel innen oljeindustri, papirindustri med flere)
- Miljølaboratorier
- Kjemikalie- og utstyrsdistributører
- Medisinske laboratorier/kreftforskning
- Matkontroll
- Forsknings- og utdanningsmiljøer
- Oppdrettsnæring (fisk)
- Legemiddelindustri
- Oppstart av egen virksomhet

KarriereStart.no - Temaside Kjemiingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kjemiingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kjemiingeniør

Lønnsnivå - Kjemiingeniør

Behovet for ingeniører er for tiden stort. Lønnsnivået til kjemiingeniører avhenger av utdannelse, ansiennitet og kompetanse, men er som regel god.

Mer informasjon / linker

www.kjemi.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner