Hva gjør en lokfører

En lokfører har som jobb å føre tog for de forskjellige jernbaneselskapene på det nasjonale jernbanenettet. Det overordnede målet er å føre toget så sikkert og presist som mulig etter oppsatte ruter. 

Toget skal føres etter instrukser og signaler som gis fra trafikkstyrer, togleder eller togekspeditør. Lokførere har også ansvar for tilsyn med materiell og gjennomgang av sikkerhetsrutiner før og etter bruk av lokomotivene. Ved funn av feil rapporteres det til togelektrikeren som har ansvaret for å reparere feilen.

Man skal ha grundig kjennskap til trafikksikkerhetsregler, lyssignaler, bremsesystemer og annet teknisk og maskinelt utstyr. 

Personlige egenskaper - Lokfører

Lokføreryrket innebærer ansvar for passasjerer og gods. Det er derfor viktig å jobbe konsentrert og nøyaktig, og alltid ha fokus på sikkerhet. Man bør ha gode evner til å kommunisere både med passasjerer og kolleger. 

Utdanning / kompetansekrav - Lokfører

Norsk Jernbaneskole tilbyr lokførerutdanning og andre studier knyttet til yrken innen jernbane. 

Man må ha fylt 20 år før man kan starte på utdanningen til lokfører. Det kreves også bestått videregående opplæring, gjerne med fagbrev innen studieretning for elektrofag eller mekaniske fag.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Lokfører


Jobbmuligheter - Lokfører

Lokførere kan jobbe i jernbaneselskaper som NSB, Flytoget, CargoNet, Cargolink, Malmtrafikk og Hector rail. Det er også mulig å være ansatt i Jernbaneverket.


Lokføreryrket organiseres i en turnusordning. De fleste arbeidsplassene finnes i Oslo-området der jernbanetrafikken er størst, og ved andre jernbanestrekninger i Norge.
 

KarriereStart.no - Temaside Lokfører

KarriereStart.no - Stillingsannonser Lokfører

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Lokfører

Lønnsnivå - Lokfører

Lønnsnivået vil variere ut fra hvilket selskap man jobber for og hvilken turnus man har.

Etter noen år i arbeid vil en årslønn kunne ligge på om lag 450.000 kroner inkludert fastlønn og eventuelle tillegg. 

LES OGSÅ: Yrker med høy lønn og kort utdanning

Takk til / Kilder

Norsk Jernbaneskole: www.njsk.no

Norsk Lokomotivmannsforbund: www.lokmann.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner