Hva gjør en landskapsingeniør

En landskapsingeniør bidrar til utformingen av landskapet ved å se på planlegging, design og bygging, drift, vurdering og ledelse. Ved å kombinere estetikk med funksjonalitet, utformer landskapsingeniøren ulike områder, eksempelvis boligområder, byrom, større offentlige anlegg, spesialanlegg, idrettsanlegg og parker til forvaltning av friluftsområder, kulturlandskap, torg,

veganlegg, boliger, parker, kirkegårder, friluftsområder og alle bygde grøntanlegg.

Landskapsingeniører utvikler også planer for å gjenopprette naturlige områder, for eksempel skog og våtmark, som har blitt påvirket av mennesker. De innlemmer kunnskap om økologi, grafisk design, plantematerialer, konstruksjon og datateknologi i arbeidet sitt.

Som landskapsingeniør samarbeider du ofte med landmålere, arkitekter, byplanleggere, sivilingeniører, miljøforskere og hydrologer.

En jobb som landskapsingeniør faller inn under den bredere karrierekategorien landskapsarkitekter. Den faglige avstanden mellom anleggsgartnere og Iandskapsarkitekter er blitt større, og de snakker ikke lenger samme språk. Det er her Iandskapsingeniørene kommer inn, for â fylle avstanden mellom fagene.


Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsingeniør er:

- Sammenstille og analysere data om forhold som beliggenhet, drenering, og plassering av strukturer for miljørapporter og planeringsplaner
- Ha dialog med kunder, andre ingeniører og arkitekter om det aktuelle prosjektet
- Inspisere landskapet for å sikre samsvar med spesifikasjoner, godkjenne kvalitet på materialer og arbeid, og gi råd til klient og arbeidsfolk
- Forberede grafiske fremstillinger eller tegninger av designforslag
- Klargjøre konstruksjonssted, spesifikasjoner og kostnadsoverslag for utbygging
- Markedsføring, presentasjon av framtidige prosjekter, opprette kontakt med potensielle klienter
- Vurdere budsjett, kundens behov, funksjonalitet, offentlige forskrifter og miljøpåvirkning
- Lage rapporter, kostnadsoverslag, bilder, illustrasjoner og modeller

Personlige egenskaper - Landskapsingeniør

Landskapsingeniører må ha en grunnleggende kjennskap til hydrologi, skogbruk, biologi, økologi, arkitektur og anlegg. Du må kunne bruke ulik programvare for å kunne utforme og presentere stoff mest mulig attraktivt for klienter.


En landskapsingeniør bør også inneha gode kommunikasjonsevner, både muntlige og skriftlige. Du bør også kunne samarbeide godt med andre, men også kunne jobbe selvstendig.

Det er en fordel å evne å tenke kreativt for å kunne utvikle, designe og lage nye ideer, systemer og produkter. Det er også en fordel å ha kunstneriske evner. Du må kunne skissere opp, tegne og ha

kunnskap om ulike tekniske redskaper og deler for å kunne dokumentere, gi detaljerte instruksjoner og spesifikasjoner om hvordan utstyr skal bli laget, modifisert og brukt.

Landskapsingeniøren bør også være detaljorientert, kunne tenke analytisk og være glad i naturen.

Utdanning / kompetansekrav - Landskapsingeniør

Du kan studere til å bli landskapsingeniør ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Studiet er treårig og fører til en bachelorgrad i landskapsingeniør.

Landskapsingeniørgraden gir grunnlag for masterstudium ved UMB, Høgskolen i Sogn- og Fjordane samt muligheter for å søke opptak på høyere årstrinn på masterstudiet  andskapsarkitektur ved UMB.


Studievalg.no - Relaterte studier til Landskapsingeniør


Jobbmuligheter - Landskapsingeniør

En landskapsingeinør kan jobbe som driftleder i kommunen, anleggsansvarlig i en bedrift, lede egen bedrift eller som ansvarlig for grøntanleggene ved institusjoner/private bedrifter.

KarriereStart.no - Temaside Landskapsingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Landskapsingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Landskapsingeniør

Lønnsnivå - Landskapsingeniør

Lønnsnivået for ingeniører er generelt sett høy, men varierer mellom ulike bransjer, sektorer, arbeidsoppgaver, erfaring og individuelle oppnåelser. Gjennomsnittlig lønn for nyutdannede ingeniører ligger på rundt kroner 300 000 i kommunal sektor; i privat sektor opp mot 30 prosent høyere.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner