Hva gjør en maskiningeniør

En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter - alt fra skipsmotorer til sykehusutstyr. Maskiningeniøren blir gjerne kalt den klassiske ingeniøren.

Vanlige arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver vil typisk være innen konstruksjon og prosjektering.

Avhengig av hvilken bransje man jobber innen kan dette være å utarbeide tegninger og modeller, samt utføre beregninger ved hjelp av moderne datateknologi. Disse vil senere brukes som grunnlag for produksjon. Videre er utvikling av alle typer maskiner, tekniske anlegg og utstyr en sentral del av maskiningeniørens arbeidsdag.

Det er heller ikke uvanlig at maskiningeniører arbeider med salg- og konsulentvirksomhet.

Personlige egenskaper - Maskiningeniør

Ettersom dette er et ingeniørfag bør man ha interesse og forståelse for realfag, og at man har praktisk sans. I tillegg kan det være en fordel at man har fantasi og oppfinnsomhet, ettersom man gjerne skal føre teoretiske prinsipper over til praktiske løsninger. I en hverdag med stor teknologisk utvikling er det viktig at man holder seg oppdatert – og man bør derfor ha interesse for selve faget og den bransjen man arbeider i.


Utdanning / kompetansekrav - Maskiningeniør

For å ta en ingeniørutdannelse trenger man generell studiekompetanse med realfagene.

LES OGSÅ: Maskiningeniør: Studentene er garantert jobb

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Maskiningeniør

 

Jobbmuligheter - Maskiningeniør

Som maskiningeniør er muligheten mange og spennende. Du kan for eksempel jobbe innne konstruksjon, drift, ledelse, administrasjon, konsulent- og salgsvirksomhet. 

Mange maskiningeniør jobber offshore i olje- og gassindustrien, mens andre jobber i kommunale og statlige tekniske etater. Like vanlig er det å jobbe ved produksjonsbedrifter og i verkstedsindustrien.

Som med andre ingeniøryrker er etterspørslen også stor etter maskiningeniører.

 

KarriereStart.no - Temaside Maskiningeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Maskiningeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Maskiningeniør

 

Lønnsnivå - Maskiningeniør

Lønnen vil variere etter hvilken bransje man jobber i, og hvilken arbeidsgiver man arbeider for. Men ingeniører er en etterspurt yrkesgruppe og lønnen vil følgelig også være god.

Mer informasjon / linker

Utog.no http://utog.no/yrker.asp?id=736&menyid=601

Oljeindustriens Landsforening http://olf.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner