Hva gjør en energi og miljøingeniør

Som en energi- og miljøingeniør jobber du med miljøvennlige løsninger, og miljøaspekter ved ulike byggeprosjekter. I dag er dette noe man legger stor vekt på i nybygg. Om fokuset er lagt på inne klima, eller ytremiljø varierer fra prosjekt til prosjekt. Din oppgave vil dermed være å jobbe med å lede slike byggeprosjekter, og finne helhetlige løsninger som innfrir kravene dagens samfunn har til energibruk, funksjon, økonomi og miljø- både innvendig og utvendig.

Spørsmål rundt bruk av miljøvennlig energi er sentralt, og gjør jobben som en energi- og miljøingeniør veldig viktig. Det er din jobb å være oppdatert på hva som er lønnsomt i forhold til solenergi, vindkraft, bioenergi jordvarme og lignende. Du har en viktig rolle om du velger dette yrket.

Arbeidsoppgaver
Det er mange ulike og varierte oppgaver i en energi- og miljøingeniørs hverdag. Du kan jobbe med å sikre miljøaspektene ved byggeprosjekter, rådgivning og/eller utviklingsarbeid med tanke på energiforsyning og miljøkonsekvenser. Du kan måle ulike faktorer som temperatur gjennom rommet, luftstrømmer, varmetap og annet arbeid som henger sammen med trivsel, og menneskers velvære.


Du kan selv bestemme hvilket område du vil arbeide med, og spesialisere deg innenfor dette området når du utdanner deg.

Vanlige arbeidsplasser er innenfor industrien, kommune, offentlig/privat sektor og i byggeprosjekter. Både nye og gamle bygg må oppfølges og forbedres.

Personlige egenskaper - Energi og miljøingeniør

Som person bør du være opptatt av løsninger, og like å komme med ideer til hvordan noe kan forbedres. Det kan være en fordel om du er litt nysgjerrig også, da du må finne nye løsninger.

Ellers er det viktig at du er interessert i realfag som matematikk og fysikk, ettersom det er mye utregninger i jobben.

Du bør også like å reise, ettersom en del prosjekter kan være på ulike steder i Norge, eller i utlandet.

Utdanning / kompetansekrav - Energi og miljøingeniør

For å komme inn på et av studiene som tilbys må du ha generell studiekompetanse, med realfagene matematikk og fysikk. Flere av utdanningsinstitusjonen tilbyr forkurs i matematikk og fysikk hvis dette er noe du mangler.

For å kunne jobbe som energi- og miljøingeniør må du ha en bachelorgrad (3år). Det er også mulig å bygge videre på studiet og ta en mastergrad(5år)..


Studievalg.no - Relaterte studier til Energi og miljøingeniør


Jobbmuligheter - Energi og miljøingeniør

Som energi- og miljøingeniør har du mange muligheter når det gjelder jobb. Ingeniører er meget ettertraktet i arbeidsmarkedet i dag, og med tanke på hvor viktig klima og miljø er for samfunnet, vil det ikke være vanskelig å få jobb etter endt utdanning.

Dette er noen av stedene du kan jobbe:

- Olje- og gassindustri
- Annen industri
- Forskning og undervisning
- Energirådgivning
- Forvaltning
- Energiforsyning

Det er mange flere områder som egner seg for en energi- og miljøingeniør, og mange arbeidsgivere ønsker seg ansatte med denne kompetansen.

KarriereStart.no - Temaside Energi og miljøingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Energi og miljøingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Energi og miljøingeniør

Lønnsnivå - Energi og miljøingeniør

Lønnen varierer etter utdannelsesnivå, arbeidsplass og ansiennitet. Gjennomsnittet ligger likevel et sted mellom 392 000 kroner og 416 400 kroner i følge statistisk sentralbyrå.

Mer informasjon / linker

http://www.nito.no/

http://www.ntnu.no/studier/mtenerg/jobb

http://www.hio.no/content/view/full/30341

http://www.ssb.no/lonnansatt/

http://www.hiak.no/nor/om-hiak/aktuelt/artikler/?&displayitem=163&module=news

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner