Hva gjør en byggingeniør

Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning er det din oppgave å planlegge bruken av et areal. Byggingeniøren er som regel lederen på byggeplassen. Du har dermed ofte ansvaret for prosjekteringen av nye byggverk, og forvaltningen, driften og vedlikeholdingen av gamle. I tillegg til dette har du muligheten til å ha ansvar for andre oppdrag som landmåling og arealplanlegging for kommuner og andre utbyggere. Du sørger også for at tekniske utbygginger av vann- og avløpsanlegg fungerer. Etterspørselen etter byggingeniører er derfor stor.

Arbeidsoppgaver
Du samarbeider med andre yrkesgrupper som arkitekter og byggherrer, og er med på å sørge for at et byggverk blir reist på riktig måte. Derfor er det viktig at man har kunnskap om de ulike materialene som benyttes i en konstruksjon. Betong, stål og tre er materialer byggingeniøren bør ha god kjennskap til, i forbindelse med hvor anvendelig de er i ulike settinger.


Når du jobber med et prosjekt som for eksempel et havneanlegg må du beregne, tegne og beskrive det som skal bygges, i samarbeid med arkitekter og andre ingeniører.

Dette er de vanligste arbeidsoppgavene:

- Arbeide med å reise bygg, broer, og veier
- Utredning og prosjektering av utbygginger
- Du må ta hensyn til fysiske og miljømessige problemstillinger når nye prosjekter skal igangsettes
- Bestemme om ulike underlagstyper og spesielle områder egner seg for utbygging.
- Gjøre kostnadsutredninger og budsjetteringer på prosjekter.
- Inspisere anlegg og kontrollere at alt går som det skal.
- Tegne konstruksjoner og plantegninger
- Beregne belasting og påkjenning av ulike materialer.
- Markedsføring av ulike byggeprosjekter.

LES OGSÅ: Anine studerte byggeteknikk og arkitektur i München i Tyskland

Personlige egenskaper - Byggingeniør

Du må være god til å formidle og samarbeide med ulike yrkesgrupper. I tillegg bør du være strukturert, og systematisk. Og det er en fordel at man trives med mattematikk, i og med at mye av arbeidet består av utregninger. Du må altså like realfag, og tekniske løsninger.


Utdanning / kompetansekrav - Byggingeniør

For å bli byggingeniør må du ha generell studiekompetanse, og matematikk (3MX/3MN), fysikk (2FY), eller toårig teknisk fagskole, forkurs til ingeniør- og maritimutdanning. Det er mulig å ta forkurs i matematikk og/eller fysikk hvis dette er noe du mangler.

Da kan du ta en bachelorgrad, og eventuelt bygge videre til en matergrad.

Studievalg.no - Relaterte studier til Byggingeniør


Jobbmuligheter - Byggingeniør

Som byggingeniør har du kompetanse på flere områder, og kan jobbe med mye forskjellig.

- Planlegging av uteareal
- Bedriftsledelse
- Design
- Arkitektur
- Teknisk salg og markedsføring
- Taksering
- Bygg og anleggsledelse

Det er et stort behov for ingeniører i jobbmarkedet, og du vil være sikret jobb etter endt utdanning.

KarriereStart.no - Temaside Byggingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Byggingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Byggingeniør

Lønnsnivå - Byggingeniør

Lønnen varierer etter utdannelsesnivå, arbeidsplass og ansiennitet. Vanligvis ligger lønnsnivået et sted mellom 350.000 og 410.000.

Mer informasjon / linker

http://www.nito.no/

http://www.ssb.no/lonnansatt

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner