Hva gjør en byggingeniør

Som byggingeniør, jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg.

Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning, er det din oppgave å planlegge bruken av et areal.

Byggingeniøren er som regel lederen på byggeplassen. Du har dermed ofte ansvaret for prosjekteringen av nye byggverk, og forvaltningen, driften og vedlikeholdingen av gamle.

I tillegg til dette, har du muligheten til å ha ansvar for andre oppdrag, som landmåling og arealplanlegging, for kommuner og andre utbyggere.

Du sørger også for at tekniske utbygginger av vann- og avløpsanlegg fungerer.

Etterspørselen etter byggingeniører er derfor stor.

 

Arbeidsoppgaver

Du samarbeider med andre yrkesgrupper, som arkitekter og byggherrer, og er med på å sørge for at et byggverk blir reist på riktig måte.

Derfor er det viktig at man har kunnskap om de ulike materialene som benyttes i en konstruksjon. Betong, stål og tre er materialer byggingeniøren bør ha god kjennskap til, i forbindelse med hvor anvendelig de er i ulike settinger.

Når du jobber med et prosjekt, som for eksempel et havneanlegg, må du beregne, tegne og beskrive det som skal bygges, i samarbeid med arkitekter og andre ingeniører.

Dette er de vanligste arbeidsoppgavene:


 • Arbeide med å reise bygg, broer, og veier.
 • Utredning og prosjektering av utbygginger.
 • Du må ta hensyn til fysiske og miljømessige problemstillinger, når nye prosjekter skal igangsettes.
 • Bestemme om ulike underlagstyper og spesielle områder egner seg for utbygging.
 • Gjøre kostnadsutredninger og budsjetteringer på prosjekter.
 • Inspisere anlegg og kontrollere at alt går som det skal.
 • Tegne konstruksjoner og plantegninger.
 • Beregne belasting og påkjenning av ulike materialer.
 • Markedsføring av ulike byggeprosjekter.

 

Forskjellige arbeidsområder

Som byggingeniør, har du kompetanse på flere områder, og kan jobbe med mye forskjellig.

 • Planlegging av uteareal
 • Bedriftsledelse
 • Design
 • Arkitektur
 • Teknisk salg og markedsføring
 • Taksering
 • Bygg og anleggsledelse

 

Personlige egenskaper - Byggingeniør

Du må være god til å formidle og samarbeide med ulike yrkesgrupper.

I tillegg, bør du være strukturert, og systematisk.

Og det er en fordel at man trives med mattematikk, i og med at mye av arbeidet består av utregninger. Du må altså like realfag, og tekniske løsninger.

 

Utdanning / kompetansekrav - Byggingeniør

For å bli byggingeniør, må du ha generell studiekompetanse, og matematikk R1 og R2, samt Fysikk 1, eller 1-årig forkurs for ingeniør. 

Du kan først ta en bachelorgradutdanning ved flere av Norges høyskoler og universitet, og eventuelt bygge videre til en mastergrad.

Les mer om studiemuligheter for yrket Byggingeniør:

 

Jobbmuligheter - Byggingeniør

Det er et stort behov for ingeniører i jobbmarkedet, og du vil være sikret jobb etter endt utdanning.

Som byggingeniør, kan du jobbe på prosjekter både i privat og offentlig sektor.

De jobber i bedrifter og entreprenørselskaper som driver med bygging av hus, broer, oljeplattformer, veier, vann og avløp. Byggingeniører fungerer ofte som ledere på arbeidsplassen.

Byggingeniører kan også jobbe i offshorevirksomhet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Byggingeniør:


 

Lønnsnivå - Byggingeniør

Etterspørselen etter byggingeniører (og sivilingeniører generelt) er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige.

Lønnen varierer etter utdannelsesnivå, arbeidsplass og ansiennitet. 

TEKNAs lønnsstatistikk er en god indikator for forventet lønnsnivå.

 

Mer informasjon / linker

 • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
 • Byggenæringens Landsforening (BNL) - den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge: www.bnl.no
 • Vi Bygger Norge - Byggenæringens Landsforenings nettside for ungdom, med hensikten til å gi god informasjon til alle som ønsker en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen: www.bnl.no/vi-bygger-norge
 • Fellesforbundet - Norges største fagforbund i privat sektor, inkl. innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor: www.fellesforbundet.no
 • Offshore Norge - en bransjeforening, samt en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel: www.offshorenorge.no