Hva gjør en industridesigner

Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve prosessen, funksjonaliteten og tryggheten i forhold til bruk og kvalitet. Produktets egenskaper i forhold til bruksfunksjoner, produksjonsteknologi og estetikk står i fokus. Din hovedoppgave er altså basert på en litt annen form for design. Utvikling, planlegging og fremstilling står i fokus. Det er viktig for en industridesigner å ha kjennskap til trender og kulturer for det markedet produktene er tiltenkt. Industridesignere jobber ofte på oppdrag fra ulike firmaer og organisasjoner der de følger prosessen fra ide til ferdig produkt.


Du har mange ulike arbeidsoppgave som industridesigner, og de inneholder ofte farger, form, tekstur og lyd. Du jobber med å finne en måte å koble sammen det analytiske og det kreative. Det er viktig å finne riktig materiale og en måte å løse et teknisk problem på. Fra en ide, til et ferdig produkt er det mange oppgaver som må gjennomføres. Din oppgave er å tegne, analysere, visualisere, lage modeller og prototyper.


Dette er de vanlige arbeidsoppgaver for en industridesigner:

- Observere forbrukere og analysere forbrukeratferden for å avdekke behov
- Tegne og visualisere produkter
- Lage modeller og prototyper
- Presentere ulike løsninger for sine kunder
- Jobbe med å selge inn sine løsninger og produkter
- Budsjett og økonomiarbeid

 

 

Personlige egenskaper - Industridesigner

Som person bør du være kreativ, og ha evnen til å komme frem til nye ideer og løsninger. Du bør ha interesse for trender og formgivning, samtidig som det er viktig å være flink til å kommunisere. Selv om det å være industridesigner i all hovedsak er et kreativt yrke, må du ha en generell interesse for realfag som mattematikk også.


Du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger basert på interessefelt. Det er likevel viktig at man har kunnskap om form og design, ingeniørfag, og kulturer og trender i det aktuelle markedet. Du bør derfor også ha en generell interesse for disse fagene.

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Industridesigner 

For å komme inn på studiene som tilbys må du ha generell studiekompetanse. Da kan du ta en bachelorgrad (3år) og bygge videre til en mastergrad (5år) Det er en fordel med kunnskaper innen matematikk.

Studievalg.no - Relaterte studier til Industridesigner

 

 

Jobbmuligheter - Industridesigner

Som industridesigner har du mange muligheter, og du kan jobbe med mye forskjellig. Du kan jobbe for designbyråer og konsulentfirmaer, eller for it-selskaper og spillutviklere. Hvor du havner er opp til deg og din interesse.

Det er også mulig å ta andre veier, og bli lærer i kunst og håndverk, drive med forskning eller med produksjon og markedsføring.
Arbeidsmarkedet er tøft, og ettersom det blir utdannet like mange industridesignere som det finnes arbeidsplasser bare i Norge, blir det trangt om plassene når mange tar utdannelsen i utlandet også. Derfor må man være forbredt på at man kanskje må ta noen andre veier, og være litt kreativ i jobbsøkeprosessen. Erfaringen og interessene du har påvirker ofte hvor du får jobb.


Det er lønnsomt å være praktikant, da de fleste som får jobb ender opp der de hadde praksisplass.

KarriereStart.no - Temaside Industridesigner

KarriereStart.no - Stillingsannonser Industridesigner

KarriereStart.no - Adrbeidsgivere Industridesigner

 

 

Lønnsnivå - Industridesigner

Lønnen varierer etter utdannelsesnivå, arbeidsplass og ansiennitet. En produkt- eller klesdesigner tjener i gjennomsnittet 621 120 kroner per år (SSB 2020).

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.designstudier.no/subject/produkt-industridesign/

http://no.wikipedia.org/wiki/Industriell_design

http://www.nid.no/

 

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner