Hva gjør en prosjektingeniør

En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.

Prosjektingeniøren kan kalles «limet» som holder de ulike tekniske systemene i et prosjekt sammen.  Han eller hun sørger for at alle ressurser er tilgjengelige i henhold til planene,

Prosjektingeniøren kan enten jobbe alene eller være leder for et stort team. Det finnes ulike nivåer av yrket, og for eksempel kan en senioringeniør administrere flere prosjektingeniører, som igjen har ansvar for designere, tegnere og assistenter.

I tillegg til administrasjon og oppfølging av ansatte på prosjektet innebærer det å være prosjektingeniør oppfølging av leverandører og kunder. Likevel er det ikke et rutinepreget yrke, da dagene består av mange ulike arbeidsoppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver:
- Møtevirksomhet samt planlegging med arkitekter og andre ingeniører
- Utforme foreløpige rapporter om kostnader og budsjett
- Overvåke teamet som er involvert i prosjektet
- Veilede og gi innspill med tanke på materialer som blir brukt, utforming.


Personlige egenskaper - Prosjektingeniør

For å bli prosjektingeniør er det en fordel å ha sterke analytiske, konseptuelle, kommunikative og organisatoriske evner. Det vil også være fordelaktig at du er en mennesketype som kan interagere med alle nivåer involvert i et prosjekt – fra personalet til ledelse. Du bør like å jobbe individuelt, men trives liksågodt i et team. Evnen til å se løsninger blir også verdsatt, samt evnen til produktivt arbeid.

Utdanning / kompetansekrav - Prosjektingeniør

Hvilken utdanning du har tatt før du blir prosjektingeniør er avhengig av hvilket fagfelt du ønsker å være prosjektingeniør innenfor, men generelt vil det kreves en teknisk utdanning, enten på høgskole- eller universitetsnivå.

Studievalg.no - Relaterte studier til Prosjektingeniør


Jobbmuligheter - Prosjektingeniør

Som ingeniør kommer du som regel raskt ut i jobb, da etterspørselen etter denne typen kompetanse er stor.

KarriereStart.no - Temaside Prosjektingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Prosjektingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Prosjektingeniør

Lønnsnivå - Prosjektingeniør

Generelt høy lønn for ingeniører. Nyutdannede i 2009 hadde en gjennomsnittlig lønn på kroner 414 505. (Tall fra NHO per 1. oktober 2010)

Mer informasjon / linker

http://www.tekna.no

http://www.nito.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner