Hva gjør en romteknolog

Romteknolog er to forskjellige yrker basert på hvilken utdanning man har tatt: Man kan være romteknolog med høyere utdanning eller romteknolog med videregående opplæring.

Romteknolog med høyere utdanning:
Som romteknolog er du sivilingeniør med fordypning i romteknologi, og jobber med elektronikk og systemer relatert til for eksempel romfartøy, satellittkommunikasjon og tolkning av radardata. Du jobber både med elektronikk på bakke og systemer i verdensrommet.

Arbeidsoppgaver vil være:
- analysering av bane og radarer
- utvikling av styresystemer for satellitter og fartøy
- arbeide med elektronikk for satellittkommunikasjon

Romteknolog med videregående opplæring:
Arbeidsoppgavene vil består av å reparere elektronisk utstyr knyttet til romfartøy – både kommunikasjonssystemer, romteknologisk utstyr og satellitteknologi.

Personlige egenskaper - Romteknolog

Som ingeniør er det generelt viktig å ha interesse for og være flink i realfag. Romteknologen bør ha spesiell interesse for matematikk og fysikk. På grunn av at bransjen er internasjonal, er det også viktig å ha engelskkunnskaper. Du bør også være nøyaktig og ha både tolkning- og formidlingsevne.


Utdanning / kompetansekrav - Romteknolog

Opptakskravet er generell studiekompetanse og fagkombinasjonen matematikk R1+R2 og fysikk FYS1.

Videregående opplæring:
Et treårig utdanningsløp ser slik ut:
- Vg1: Elektrofag
- Vg2: Data og elektronikk
- Vg3: Romteknologi

Etter fullført utdanning samt tid som lærling får du yrkeskompetanse til yrket romteknolog.

Studievalg.no - Relaterte studier til Romteknolog


Jobbmuligheter - Romteknolog

Som romteknolog kan du jobbe ved oppskytningsbaser (satellitt- og rakettstasjoner), i bedrifter som leverer høyteknologisk utstyr til stasjonene samt i ulike organer relatert til romfart.

KarriereStart.no - Temaside Romteknolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Romteknolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Romteknolog

Lønnsnivå - Romteknolog

Generelt høy lønn for sivilingeniører, noe høyere med spesialisering. Lønnen kommer likevel an på arbeidsgiver, type stilling og ansiennitet.

Lavere lønn for romteknologer med videregående opplæring.

Mer informasjon / linker

Norsk Romsenter: http://www.romsenter.no/

Satelitter.no: http://www.satellitter.no/

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring: http://www.narom.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner